Wij kijken verder dan de zaak

Ondernemingsrecht

Of het nu gaat om een vennootschap onder firma, maatschap, commanditaire vennootschap, besloten vennootschap of coöperatie: wij adviseren alle ondernemers bij vele facetten van hun bedrijfsvoering.

Onze uitleg

Wij hebben kennis van
ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht omvat alle regels die van toepassing zijn bij het opstarten en draaiend houden van een onderneming. Denk aan het oprichten van een onderneming, een geschil tussen aandeelhouders of vennoten, overnames en fusies, en bedrijfsopvolging. Het is een rechtsgebied dat midden in de maatschappij staat en onze advocaten ondersteunen u graag.

Plan een adviesgesprek

Ondernemende klanten, een praktische sparringpartner

Als ondernemer wilt u zich richten op dat waar u goed in bent, zonder al te veel juridische afleiding. Veel bedrijfsbeslissingen hebben juridische consequenties. Door onze ervaring en expertise kunnen wij die vroegtijdig inschatten en vaak ook beantwoorden.

Wij hebben met veel klanten een meerjarige samenwerking. Hierdoor leren wij hun bedrijf goed kennen en kunnen we niet alleen inspelen op de gebeurtenissen in de organisatie, maar ook preventief adviseren. Onze advocaten houden van een praktische, oplossingsgerichte aanpak en focussen op uw belangen.

Over ons & onze werkwijze

Oog voor alle belangen

In het ondernemingsrecht spelen niet alleen financiële belangen een grote rol; vaak spelen meer belangen mee, omdat er meerdere stakeholders zijn. Zoals aandeelhouders of vennoten, directie en personeel. En bij een familiebedrijf: familieleden. Onze advocaten weten hoe daarmee om te gaan. Daarnaast kunnen zij – samen met u – beslissingen indien nodig snel en onder hoge druk nemen.

Proactief en preventief

Wij willen ‘ondernemer met de ondernemer zijn’. Dat betekent dat we proactief meedenken met de volgende stap. Bijvoorbeeld bij het uitbreiden of afslanken van uw onderneming, reorganiseren of fuseren. Onze advocaten spelen in op uw juridische vragen; zelfs als u die vragen nog niet in het vizier heeft. Mocht het onvermijdbaar zijn, dan staan zij u ook bij in juridische procedures.

Onderwerpen

Hiervoor kunt u onder andere bij ons terecht:

Aandeelhoudersgeschil/geschil tussen vennoten

Een geschil tussen aandeelhouders of vennoten kan ingrijpende gevolgen hebben en de continuïteit van de onderneming bedreigen. Onze ondernemingsrechtadvocaten zetten de juridische opties voor u op een rij. Zo kunt u de mogelijkheden voor een oplossing onderzoeken zonder direct een rechterlijke procedure te starten.

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging gaat om de overdracht van eigendom en van zeggenschap. Dat kan zijn aan iemand binnen de organisatie, een externe partij of juist binnen de familie. Vooral in dat laatste geval spelen niet alleen financiële belangen een rol, maar ook de familieverhoudingen. Wij denken graag met u mee over de bedrijfsopvolging.

Bedrijfsovername of fusie

Een bedrijfsovername of fusie is een intensief traject waarbij vaak meerdere partijen betrokken zijn. Onze advocaten adviseren en begeleiden u in dit proces, en nemen uiteraard al het papierwerk uit handen.

Het aangaan of beëindigen van een samenwerkingsverband

Gaat u een samenwerkingsverband aan in een maatschap of vennootschap onder firma? Of wordt u medeaandeelhouder? Dan ondersteunen we u bij het vastleggen van de afspraken. Zoals de inbreng, verdeling van kosten, winst en bevoegdheden, maar zeker ook de condities waaronder de partners uit elkaar kunnen gaan. We zijn daarnaast bekend met de situaties waarin de samenwerking niet meer goed verloopt en kunnen voor u daarop anticiperen.

U kunt ook bij ons terecht voor een joint venture-overeenkomst. Een joint venture is een samenwerking tussen ondernemingen die hun zelfstandigheid behouden. Zij bundelen hun krachten voor bijvoorbeeld een bepaald project of activiteit. Wij adviseren u over de afspraken in de joint venture-overeenkomst. Denk aan afspraken over de inbreng, financiering, verdeling van bevoegdheden en opbrengst, de duur en een geschillenregeling.

Het opstellen van contracten en/of algemene voorwaarden

Wij zorgen voor contracten en/of algemene voorwaarden op maat, aangepast op uw dienstverlening en branche. Voor wat betreft de algemene voorwaarden adviseren we u ook over de inrichting ervan in de bedrijfsvoering. Is er een conflict over de uitvoering van een contract? Dan staan we u juridisch bij.

Het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst

Onze ondernemingsrechtadvocaten geven advies over de inhoud van een aandeelhoudersovereenkomst en stellen deze voor u op. In dit document staan alle onderlinge afspraken tussen de aandeelhouders. Zoals afspraken over de inrichting en doelstelling van de onderneming, de strategie, de samenwerking, dividend en situaties waarin de aandeelhouders hun aandelen aan elkaar moeten aanbieden.

Insolventie of faillissement

Heeft u vragen over insolventie of faillissement? Met onze ruime ervaring in zowel ondernemingsrecht als faillissementsrecht voorzien we u van kundig en praktisch advies. Van het zoveel mogelijk faillissementsproof inrichten van een onderneming tot het aanvragen van het eigen faillissement: u kunt bij ons terecht met alle juridische vragen op dit gebied.

Management buy-out

Een management buy-out is een (gedeeltelijke) overname door het management. Wij adviseren en begeleiden de juridische kant en voeren voor u – als u dat wilt – de onderhandelingen.

Overlap met andere rechtsgebieden

Ondernemingsrecht staat niet op zichzelf. En als er overlap is met arbeidsrecht  (zoals een overgang van onderneming),  familierecht (denk aan een echtpaar met een eigen onderneming) of erfrecht (zoals bedrijfsopvolging bij overlijden), dan heeft Boers Advocaten al deze expertise in huis.

Procederen

Het is onze insteek om een geschil altijd eerst in overleg op te lossen. Dat bespaart u tijd, kosten en energie. Een ander voordeel is dat partijen zelf de regie houden over de uitkomst. Maar komen we er toch niet uit? Dan maken we een duidelijke inschatting van uw kansen en starten een procedure.

Wij helpen u graag verder bij uw vraag over ondernemingsrecht.

Contact opnemen

Onze kennis over ondernemingsrecht

Alle artikelen