Wij kijken verder dan de zaak

Vastgoedrecht

Wij geven juridisch advies over de ontwikkeling, transformatie, verkoop en/of verhuur van onroerend goed. Wat kunnen we voor u betekenen?

Onze uitleg

Wij zijn ervaren in
het vastgoedrecht

Het vastgoedrecht omvat alle regels die van toepassing zijn op onroerend goed. Denk aan koop/verkoop, huur/verhuur, projectontwikkeling, financiering, erfpacht, opstal en appartementsrechten. Door de ervaring van onze advocaten – zowel in het adviseren als procederen – kennen zij het vastgoedrecht als geen ander, en heeft dit rechtsgebied geen verrassingen meer voor hen.

Plan een adviesgesprek

Complexe situaties, duidelijk advies

In het vastgoed heeft u te maken met meerdere partijen en belangen. Zoals de overheid, financier, huurder, aspirant-koper/-belegger, makelaar, aannemer en onderaannemer, en architect.

Naast de steeds verder ontwikkelende regelgeving gaat het om de samenhang tussen uw afspraken met al deze partijen. Het een kan niet zonder het ander: al die afspraken moeten op elkaar zijn afgestemd. Ook voor wat betreft het beëindigen of niet-doorgaan daarvan. Onze advocaten geven u hierover duidelijk juridisch advies.

Over ons & onze werkwijze

Praktisch en preventief

Vastgoed is vaak, maar niet altijd een rustig bezit. Misschien wilt u het alleen beheren en een rendement realiseren. Of u wilt het juist ontwikkelen of transformeren om door te verkopen. In alle gevallen heeft u in ons een ervaren, zakelijke en praktische partner. Daarnaast denken we preventief mee, zodat u de regie houdt.

Onze ervaring

In de afgelopen jaren zijn wij onder meer betrokken geweest bij de ontwikkeling, realisatie, (ver)koop, (onder)verhuur en/of huur van: woonzorggebouwen, flexhotels, recreatieparken, grote kantoorcomplexen en sporthallen. We hebben klanten ondersteund bij de verkoop van portefeuilles van kantoor- en woongebouwen. Daarnaast hebben we kopers bijgestaan bij de executoriale verkoop van complexen.

Onderwerpen

Hiervoor kunt u onder andere bij ons terecht:

Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten

In het vastgoed heeft u te maken met verschillende partijen en dus ook met verschillende overeenkomsten. U kunt bij ons terecht voor het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, en het onderling afstemmen hiervan. Zoals een financieringsovereenkomst, koopovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst en huurovereenkomst.

Juridisch advies in het vastgoedrecht

Het vastgoedrecht is een breed rechtsgebied. U kunt bij ons terecht voor juridisch advies over bijvoorbeeld:

 • appartementsrechten;
 • dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden;
 • erfdienstbaarheden;
 • erfpacht;
 • huurbeding;
 • koopopties;
 • mandeligheid;
 • non-conformiteit van vastgoed;
 • opstal;
 • recht van koop;
 • right of first refusal (aanbiedingsplicht);
 • verborgen gebreken;
 • voorkeursrecht van koop.

 

Heeft u vragen over de bouw of sloop van onroerend goed? Kijk dan bij ons specialisme bouwrecht.

Juridisch advies over afgebroken onderhandelingen

In het Nederlandse recht geldt contractsvrijheid: het recht om te bepalen met wie u een overeenkomst wilt sluiten. Dat betekent ook de vrijheid om onderhandelingen over een overeenkomst af te breken. Maar daar zijn wel grenzen aan. Onze advocaten adviseren over het afbreken van onderhandelingen en de vraag tot wanneer dat juridisch mogelijk is zonder consequenties.

Onderhandelingen

Onze advocaten voorzien u graag van input voor uw onderhandelingen óf nemen deze namens u over. Hun expertise zorgt ervoor dat uw contracten beter uitonderhandeld worden.

Onroerendgoedmaatschap / vastgoedmaatschap

Heeft u een onroerendgoedmaatschap (vastgoedmaatschap)? Als deze samenwerking wordt beëindigd, dan adviseren en onderhandelen wij over de ontbinding van dit samenwerkingsverband.

Onroerend goed op de veiling

Wij staan regelmatig kopers bij die onroerend goed – al dan niet verhuurd – op de veiling kopen. Of in het traject voorafgaand daaraan, met toestemming van de voorzieningenrechter.

Projectontwikkeling

Bij de ontwikkeling van een pand of project stuit u regelmatig op juridische vraagstukken. Dit begint al vóór de ontwikkeling. Bijvoorbeeld als het onroerend goed nog moet worden gebouwd, terwijl u al een koper of huurder op het oog heeft.

Hoe voorkomt u dan afspraken die u achteraf niet kunt nakomen? En welke afspraken maakt u in de samenwerkingsovereenkomst met de huurder/eindgebruiker? Wij zorgen voor sluitende, op elkaar afgestemde overeenkomsten.

Verkoop van een pand of project

Bij de verkoop van een pand of complex staan wij u de hele weg bij. Zoals het inventariseren – al dan niet met de betrokken makelaar – van de risico’s en van de risicoverdeling. En het inrichten van een dataroom om alle verzamelde informatie te organiseren.

Maar ook bij het opstellen of beoordelen van een non-disclosure agreement (NDA: geheimhoudingsovereenkomst) en een process letter (de wijze waarop het biedings-/onderhandelingsproces zal lopen). Dit laatste is een essentieel document, omdat u daarmee voorkomt dat u voortijdig ongewild gebonden raakt.

Wij helpen u graag verder bij uw vraag over vastgoedrecht.

Contact opnemen

Onze kennis over vastgoedrecht

Alle artikelen