Wij kijken verder dan de zaak

Arbeidsrecht

Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij op het gebied van arbeidsrecht, en zijn dus bekend met het hele speelveld. Wat kunnen we voor u betekenen?

Onze uitleg

Wij zijn ervaren in het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat alle regels die de verhouding tussen werkgever en werknemer bepalen. Bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict, ontslag, ziekteverzuim, reorganisatie en werkgeversaansprakelijkheid. Daarnaast geven we preventief advies; denk aan een wetswijziging en de impact daarvan op uw organisatie. Door onze gecombineerde ervaring met ondernemingsrecht staan we ondernemers ook bij in fusies en overnames.

Plan een adviesgesprek

Ingrijpende situaties, duidelijk advies

Arbeidsrecht kan verstrekkende gevolgen hebben, voor werkgever en werknemer. Wij geven duidelijk, eerlijk advies. Over de oplossing(en) voor uw geschil, over de haalbaarheid en kosten van een procedure. Zo kunt u een weloverwogen afweging maken en bepalen we de vervolgstappen.

Wij adviseren ook preventief. Door ons tijdig te laten meedenken bespaart u kosten en houdt u veel meer de regie over de uitkomst. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst, dossieropbouw of een dreigend conflict.

Over ons & onze werkwijze

Voor werkgevers

Wij denken mee op alle vlakken waarop het arbeidsrecht uw onderneming raakt. Als er een geschil is (of dreigt) met een werknemer. Maar ook als een wetswijziging impact heeft op de bedrijfsvoering. We leren uw organisatie graag goed kennen, zodat we eventuele knelpunten tijdig signaleren en daarop kunnen inspelen. Zie ons als uw eigen ‘huisadvocaat’.

Voor werknemers

Het arbeidsrecht kan diep ingrijpen in het leven van een werknemer. Wij staan u bij met daadkrachtig advies en – als dat nodig is – bij een gerechtelijke procedure. Over de haalbaarheid en kosten daarvan zijn we eerlijk. Komt het tot een onderhandeling? Dan zorgen we ervoor dat uw belangen goed worden vastgelegd.

Onderwerpen

Hiervoor kunt u onder andere bij ons terecht:

Arbeidsongeschiktheid

Bij ziekte heeft zowel de werkgever als de werknemer rechten en plichten. Onze arbeidsrechtadvocaten adviseren over verschillende aspecten van arbeidsongeschiktheid: denk aan re-integratie, de omvang van de loondoorbetaling en beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte.

Beëindigingsregeling (toetsen of opstellen vaststellingsovereenkomst)

Het is verstandig om een vaststellingsovereenkomst te laten opstellen (of toetsen) door een van onze advocaten. Zo bent u er zeker van dat uw belangen worden behartigd en de overeenkomst geen onverwachte consequenties heeft. Wij kunnen ook voor u onderhandelen over een beëindigingsregeling.

Benoeming en ontslag van (het statutaire) bestuur/directeur

Onze advocaten vertellen waar u op moet letten bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder of directeur. Zo weet u zeker dat de juiste formaliteiten in acht worden genomen.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Heeft u een discussie over de geldigheid van een concurrentie- of relatiebeding, of de omvang hiervan? Of heeft u andere vragen over het concurrentie- en relatiebeding? Wij geven transparant advies over de mogelijkheden.

Het opstellen, redigeren en beoordelen van overeenkomsten

Duidelijke afspraken zijn essentieel in het arbeidsrecht, juist omdat de gevolgen zo ingrijpend kunnen zijn. Wij kunnen voor u overeenkomsten opstellen en/of beoordelen. Denk aan (delen van) de arbeidsovereenkomst, uitzendovereenkomst, overeenkomst van opdracht en vaststellingsovereenkomst.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet mag alleen als daarvoor een geldige reden is. De arbeidsovereenkomst wordt dan per direct beëindigd. Voor een werknemer heeft dit ingrijpende gevolgen, voor een werkgever betekent dit dat een zorgvuldig proces gevolgd moet worden. Onze advocaten vertellen u wat u wel en wat u beter niet kunt doen.

Wilt u een werknemer op staande voet ontslaan? Stem dit kort met ons af om latere discussies te voorkomen.

Overeenkomst van opdracht

Bij een overeenkomst van opdracht voert de opdrachtnemer een bepaalde dienst zelfstandig uit voor de opdrachtgever. Omdat er geen gezagsverhouding is, is het geen arbeidsovereenkomst. Om te voorkomen dat de belastingdienst de samenwerking toch als dienstverband ziet, is het belangrijk om de overeenkomst zorgvuldig op te stellen.

U kunt ook bij ons terecht met andere vragen rondom zzp’ers. Denk aan het risico van een fictief dienstverband en aansprakelijkheid bij een arbeidsongeval.

Sparringpartner / adviseur als u in mediation

Zit u als werkgever of werknemer in mediation? Bijvoorbeeld om afspraken te maken over het einde van een arbeidsovereenkomst? Dan treden we graag op als uw adviseur en sparringpartner. Zo weet u zeker wat de gevolgen zijn van de gemaakte afspraken.

Werkgeversaansprakelijkheid

Een werkgever kan aansprakelijk zijn als een werknemer letsel oploopt tijdens het werk of juist schade toebrengt aan derden. Onze advocaten kunnen u hierbij adviseren. Daarnaast denken ze preventief met u mee over voorzorgsmaatregelen en de zorgplicht als werkgever.

Wij helpen u graag verder bij uw vraag over arbeidsrecht.

Contact opnemen

Onze kennis over arbeidsrecht

Alle artikelen