Wij kijken verder dan de zaak

Erfrecht

Wij kunnen met u meedenken en u adviseren over wat u mag, kunt of soms zelfs moet regelen bij uw overlijden of dat van een dierbare. Na het overlijden moeten er vaak praktische en juridische zaken geregeld worden. Onze erfrechtadvocaten staan u graag bij.

Onze uitleg

Wij hebben kennis van erfrecht

Het erfrecht bepaalt wat er gebeurt met de bezittingen en schulden als iemand overlijdt. De nalatenschap moet worden afgewikkeld, maar dat is niet altijd eenvoudig. Bijvoorbeeld bij een omvangrijke erfenis, bij onenigheid in de familie of bij een erfenis waarin een onderneming betrokken is. Zo kunnen wij u adviseren over de gevolgen voor de continuïteit van uw onderneming.

Plan een adviesgesprek

Complex rechtsgebied, persoonlijke benadering

Het erfrecht is een complex rechtsgebied. Dat komt door de wetgeving en door de steeds meer wisselende samenstelling van families. Dit maakt het soms moeilijk om de erfenis in goed overleg te verdelen. Wij komen op voor uw belangen, zodat u krijgt waar u recht op heeft volgens de wet.

Samen kiezen we de juridische weg die het beste bij u past. U kunt bij ons ook terecht voor preventief advies, zodat u problemen in de toekomst kunt voorkomen.

Over ons & onze werkwijze

Advocaat of notaris?

De meeste mensen gaan voor het afwikkelen van een erfenis naar de notaris. Maar bij ruzie in de familie is dat lastig, want een notaris moet onafhankelijk en onpartijdig blijven. Dan is het verstandig om een erfrechtadvocaat in te schakelen die uw belangen dient. Het komt regelmatig voor dat een notaris naar ons verwijst als de erfgenamen niet op één lijn zitten.

Procedure bij de rechtbank

Komen we er met onderling overleg niet uit? Dan starten we een procedure. Bijvoorbeeld voor het verdelen van de erfenis. Of om een deelbeslissing te vragen, als de erfgenamen het op één of enkele punten niet met elkaar eens zijn. Daarnaast kan de rechter een vereffenaar of executeur benoemen. Kortom: wij helpen u bij het vinden van de juridische weg om uit een impasse te komen.

Onderwerpen

Hiervoor kunt u onder andere bij ons terecht:

Aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen van een nalatenschap

Als erfgenaam heeft u verschillende mogelijkheden: u kunt een erfenis aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Elke keuze heeft zijn eigen gevolgen. Laat u zo snel mogelijk adviseren wat voor uw situatie verstandig is.

Advies bij het opstellen van een testament

Wij kunnen u adviseren over de inhoud van het testament. Waar een notaris u alle mogelijkheden voorhoudt en aan u de keuze laat, helpen wij u bij het maken van die daadwerkelijke keuze. We hebben daarbij oog voor uw belangen en uw persoonlijke en/of zakelijke afwegingen bij het maken van uw testament.

Boedelbeschrijving

In sommige gevallen is het verplicht om een boedelbeschrijving op te stellen: een overzicht van de bezittingen en schulden van de nalatenschap. Het is niet altijd eenvoudig om een boedelbeschrijving op te stellen, bijvoorbeeld bij een complexe nalatenschap of als er discussie is over de waardering. Wij helpen u hier graag bij.

Estate planning

Met estate planning helpen wij u om uw toekomstige nalatenschap zo goed mogelijk over te dragen aan uw erfgenamen. Denk aan fiscale mogelijkheden, maar ook aan het voorkomen van problemen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Voor ondernemers wordt daarnaast gekeken naar de continuïteit van de onderneming. Hoe en aan wie wilt u uw onderneming nalaten? Wat is er mogelijk en wat is daarvoor nodig?

Het checken van uw testament

Is uw testament nog up-to-date? Veel mensen maken een testament en kijken er vervolgens niet meer naar om. Terwijl het testament door gewijzigde omstandigheden misschien niet meer voldoet aan uw wensen. Wij adviseren u op welke momenten in uw leven u er goed aan doet om uw testament te laten checken: past het nog bij wat u wilt en voor ogen heeft?

Legaat

Met een legaat wordt een specifiek onderdeel van de erfenis aan een bepaald persoon toegekend; denk aan een huis, sieraden of een bepaalde som geld. Deze persoon kan een ander zijn dan een erfgenaam.

Heeft u hier vragen over? Bijvoorbeeld of het verstandig is om een legaat te accepteren? Of wilt u overleggen over de mogelijkheden van een legaat? Neem gerust contact met ons op.

Legitieme portie

Elke afstammeling heeft recht op zijn/haar legitieme portie. Dus ook als u uw partner als uw enig erfgenaam aanwijst. En ook als een erfgenaam het idee heeft dat een derde tijdens uw leven door schenkingen is bevoordeeld. Heeft u een vraag over de (omvang van de) legitieme portie? Of wilt u hier een beroep op doen? Neem contact met ons op.

Preventief meedenken

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies en juridische ondersteuning in een procedure. Maar we denken ook graag preventief met u mee, om zo juist problemen in de toekomst te voorkomen. Denk aan het opstellen van een testament en/of legaat, het oprichten van een ANBI, het oprichten van een (familie)stichting ter continuering van de onderneming en estate planning.

Schenkingen tijdens leven

Schenkingen die u tijdens uw leven doet, hebben gevolgen voor de omvang van uw nalatenschap. Wat kunt u wel of niet doen om te voorkomen dat daar na uw overlijden discussie over ontstaat? Onze erfrechtadvocaten kunnen dit voor u toetsen. Ook als u hierover andere vragen heeft, kunt u bij ons terecht.

Verdeling van de nalatenschap

Wilt u weten hoe u aanspraak maakt op een erfenis? Wij maken u graag wegwijs in de afwikkeling van een testament en ondersteunen u daarin.

Wij helpen u graag verder bij uw vraag over erfrecht.

Contact opnemen

Onze kennis over erfrecht

Alle artikelen