Wij kijken verder dan de zaak

De wettelijke (handels)rente is verhoogd!

Geplaatst:  6 maart 2023

Leestijd:  2 minuten

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de wettelijke rente 4% en de wettelijke handelsrente 10,5%. Dit was tot 31 december 2022 2% – 8%, een behoorlijke stijging dus. 

UPDATE: PER 1 JULI 2023 IS DE WETTELIJKE RENTE OPNIEUW VERHOOGD.

Wanneer breng ik wettelijke rente in rekening?

De wet bepaalt dat, als een geldsom te laat wordt voldaan, de ‘schade’ die daarover moet worden vergoed minimaal gelijk is aan de wettelijke rente. De wettelijke rente geldt in iedere rechtsverhouding, ongeacht de hoedanigheid van partijen, tenzij partijen contractueel een hoger bedrag hebben afgesproken. Dus wordt een geldsom te laat betaald, dan heeft u recht op 4% rente per jaar. 

Wanneer breng ik wettelijke handelsrente in rekening?
Handelsrente is verschuldigd tussen handelspartijen, dus niet tussen particulieren/consumenten onderling. De wet bepaalt dat de schade wegens vertraging in betaling van een geldsom, die voortvloeit uit een handelsovereenkomst, wordt gefixeerd op (minimaal) de wettelijke handelsrente. Een handelsovereenkomst is een overeenkomst, die ziet op het leveren van goederen of diensten, waar een betaling tegenover staat. Deze overeenkomst moet bovendien gesloten zijn tussen één of meer personen, die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en/of rechtspersonen. In de volksmond: een overeenkomst tussen zakelijke partijen. De bepaling geldt niet voor overheidsinstellingen. Dus betaalt uw zakelijke wederpartij te laat, dan heeft u vanafdit jaar recht op 10,5% rente per jaar! 

 

Moet ik hier iets over hebben afgesproken?
Nee. Je hoeft niet vooraf af te spreken dat u rente in rekening brengt bij te late betaling. Ook als u niets afspreekt, is de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Wordt uw factuur niet op tijd betaald? Laat het ons weten, dan kijken wij met u mee.


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen