Wij kijken verder dan de zaak

De wettelijke (handels)rente is wederom verhoogd!

Geplaatst:  6 juli 2023

Leestijd:  2 minuten

Vanaf 1 juli 2023 bedraagt de wettelijke rente 6% en de wettelijke handelsrente 12%. De rentes waren per 1 januari van dit jaar al verhoogd van 2% naar 4% en van 8% naar 10.5% maar zijn per 1 juli 2023 dus opnieuw behoorlijk gestegen. 

Wanneer breng ik wettelijke rente in rekening?
De wet bepaalt dat, in het geval van vertraging in de voldoening van een geldsom, de ‘schade’, die daarover moet worden vergoed, minimaal gelijk is aan de wettelijke rente. De wettelijke rente geldt in iedere rechtsverhouding, ongeacht de hoedanigheid van partijen, tenzij partijen contractueel een hoger bedrag hebben afgesproken.

Wanneer breng ik wettelijke handelsrente in rekening?
Handelsrente is verschuldigd tussen handelspartijen, dus niet tussen particulieren/consumenten onderling. De wet bepaalt dat de schade wegens vertraging in betaling van een geldsom, die voortvloeit uit een handelsovereenkomst, wordt gefixeerd op (minimaal) de wettelijke handelsrente. Een handelsovereenkomst is een overeenkomst, die ziet op het leveren van goederen of diensten, waar een betaling tegenover staat. Deze overeenkomst moet bovendien gesloten zijn tussen één of meer personen, die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en/of rechtspersonen. In de volksmond: een overeenkomst tussen zakelijke partijen. De bepaling geldt niet voor overheidsinstellingen.

Moet ik hier iets over hebben afgesproken?
Nee. Je hoeft niet vooraf af te spreken dat, in het geval de wederpartij niet tijdig betaalt, u rente in rekening brengt. Ook als u niets afspreekt, is de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Wordt uw factuur niet op tijd betaald? Laat het ons weten, dan kijken wij met u mee.


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen