Wij kijken verder dan de zaak

Facturen vervalsen? Beter van niet!

Geplaatst:  10 februari 2020

Leestijd:  4 minuten

Een particulier sloot een aanneemovereenkomst met een bouwbedrijf. De werkzaamheden werden echter niet naar behoren uitgevoerd en de particulier vorderde een bedrag van in totaal bijna € 20.000,00 van het bouwbedrijf terug. Het bouwbedrijf stelde echter dat zij nog gelden tegoed had van de particulier wegens onbetaald gebleven facturen. Hiervoor bestond onvoldoende bewijs en de kantonrechter gaf het bouwbedrijf dan ook de opdracht om haar vordering te onderbouwen door het overleggen van een urenspecificatie en de aankoopnota’s.

Het bouwbedrijf overlegt daarop een inkoopfactuur met nummer 00164780 en leverdatum 21 augustus 2017. Echter, de wederpartij heeft dezelfde factuur opgevraagd bij de leverancier en daarop staat een leverdatum van 21 juli 2017. De kantonrechter deed nader onderzoek naar de facturen en stelde vast dat het bouwbedrijf een valse factuur had overgelegd. Welk gevolg werd hieraan verbonden?

Valsheid in geschrifte

Doordat het bouwbedrijf een vals stuk in het geding had gebracht, had zij gehandeld in strijd met artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (“Rv”). In dit artikel is bepaald dat de van belang zijnde feiten volledig naar waarheid dienen te worden aangevoerd. Als gevolg daarvan liet de kantonrechter alle bewijsmiddelen van het bouwbedrijf buiten beschouwing, hetgeen onomstotelijk leidde tot afwijzing van de vorderingen van het bouwbedrijf en toewijzing van de vorderingen van de particulier.

Daarnaast besloot de kantonrechter om de valsheid in geschrifte ter kennis te brengen van justitie. Volledigheidshalve merk ik op dat het bouwbedrijf blijft ontkennen dat sprake is van een valse factuur en zij de kantonrechter heeft geschreven de inzet van justitie ten zeerste toe te juichen.

Artikel 21 Rv

In artikel 21 Rv is bepaald dat partijen verplicht zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. De gedachte van dit artikel is dat een bewuste leugen wordt uitgebannen omdat een bewuste leugen niet thuishoort in het moderne procesrecht. De rechter mag niet op het verkeerde been worden gezet door het aanvoeren van onjuiste of onvolledige feitelijke stellingen. Deze regel betekent echter niet dat een partij ook alle feiten moet vermelden die voor zijn visie niet relevant zijn. Een bewuste leugen wordt bestraft, een andere visie op de zaak uiteraard niet.

Advies

De valse factuur kwam het bouwbedrijf erg duur te staan. Laat dit een les zijn voor eenieder: bezint eer gij aan vervalsing begint! Heeft u te maken met openstaande facturen en/of schadeposten? Laat het mij weten en ik help u graag verder. U kunt contact met mij opnemen via  0318 – 52 24 04 of per e-mail via cevertse@boersadvocaten.nl.

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2019:12635


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen