Wij kijken verder dan de zaak

Ongevallen met een elektrische fiets

Geplaatst:  18 februari 2021

Leestijd:  5 minuten

Vanwege de coronamaatregelen is het rustiger op de (snel)wegen dan normaal, maar het aantal dodelijke verkeersslachtoffers blijft helaas nagenoeg gelijk. Met name ouderen en kinderen lopen meer risico op een ongeval met dodelijke afloop. Verder blijkt dat ongevallen zich relatief vaak voordoen met een elektrische fiets.

En laat nu juist de verkoop van elektrische fietsen gedurende de coronacrisis sterk toegenomen zijn. Het aantal maaltijdbezorgers nam sterk toe, werknemers zochten een alternatief voor het openbaar vervoer en meer mensen gingen op fietsvakantie in eigen land.

In dit verband is ook zorgwekkend dat vooral 60-plussers oververtegenwoordigd zijn onder de fatale slachtoffers van ongevallen met elektrische fietsen. Dat is op zich wel te verklaren: zowel de fietsers zelf als medeweggebruikers moeten nog wennen aan de hogere snelheid van de elektrische fiets en een inschattingsfoutje is dan snel gemaakt. Dit geldt zeker voor ouderen, die veelal meer moeite hebben met het gewicht van de e-bike. Bovendien maken de snelheid én het gewicht van de elektrische fiets het nemen van de bochten lastiger, terwijl het reactievermogen bij ouderen vaak afneemt.

De vraag doemt dan op wie er eigenlijk aansprakelijk is bij een verkeersongeval met een elektrische fiets en hoe de bescherming van slachtoffers geregeld is.

Grofweg kan er een onderscheid gemaakt worden in twee soorten elektrische fietsen:

  1. Elektrische fiets met trapondersteuning, oftewel e-bike met een maximum snelheid tot 25 km/u.
  2. Speed pedelec met een maximum snelheid tot 45 km/u.

Juridisch gezien heeft dit onderscheid significante gevolgen voor de verkeersregels die gelden en de bescherming die een slachtoffer geniet.

Voor bestuurders van de e-bike gelden dezelfde verkeersregels als voor de reguliere fietsers. De bestuurder hiervan wordt net als bij gewone fietsers of voetgangers gezien als een ‘zwakkere’ verkeersdeelnemer. Dit houdt in dat op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer steeds tenminste 50% van zijn schade vergoed krijgt bij een verkeersongeval, waarbij ook een gemotoriseerd voertuig betrokken is. Dit geldt bijvoorbeeld ook als deze fietser ten onrechte geen voorrang verleend heeft. Slechts als er sprake is van overmacht aan de zijde van de automobilist – hetgeen zelden het geval is – is dit anders.

Kinderen tot 14 jaar genieten nog meer bescherming onder artikel 185 Wegenverkeerswet en krijgen zelfs 100% vergoed, tenzij er sprake is geweest van overmacht van de automobilist.

Echter in het geval de bestuurder van een speed pedelec betrokken raakt bij een ongeval met een gemotoriseerd voertuig, zoals een auto of bromfiets, wordt deze niet beschouwd als zwakkere verkeersdeelnemer. De speed pedelec wordt net als een bromfietser aangemerkt als een motorvoertuig en dus als ‘sterke’ verkeersdeelnemer. Hetgeen ook betekent dat de bestuurder verplicht is een helm te dragen en dat de fiets verplicht een WAM-verzekering moet hebben.

Als deze bestuurders bij een ongeval betrokken raken, krijgen zij niet automatisch 50% van hun schade vergoed, maar wordt er daadwerkelijk afgewogen in hoeverre de door partijen gemaakte fouten hebben bijgedragen aan het ongeval. Als de bestuurder van de speed pedelec zelf (ook) fouten gemaakt heeft, wordt het dus lastiger de schade vergoed te krijgen.

Bij de aanschaf van een elektrische fiets is het daarom belangrijk om je te realiseren dat het zowel vanwege de gevaren die verbonden zijn aan de hogere snelheid als vanwege de juridische bescherming die men (al dan niet) geniet, van belang is om een elektrische fiets te kopen die goed past bij zowel de leeftijd als de risico’s die je wilt dragen bij verkeersdeelname.  

Mocht u of iemand in uw directe omgeving geconfronteerd worden met een verkeersongeval, waarbij een e-bike of speed pedelec betrokken was, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor voor deskundige begeleiding bij de afwikkeling van uw schade. U kunt contact opnemen met mr. Eugénie Ponjee-Scheurwater via eponjee@boersadvocaten.nl of via 0318 – 52 24 04.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen