Wij kijken verder dan de zaak

Prinsjesdag: Belastingplannen voor 2019 en verder

Geplaatst:  25 september 2018

Leestijd:  3 minuten

Op 18 september 2018 werd door het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd, met de fiscale plannen voor 2019 en verder. Omdat het slechts plannen betreffen, staan deze nog niet vast en kunnen er nog wijzigingen voordoen. Hieronder enige van de vele fiscale plannen uit het Belastingplan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen, die effect kunnen hebben op de uitkomst van een alimentatieberekening.

Partneralimentatie: In 2020 wordt het aftrektarief van alle aftrekposten, dus ook de aftrek van onderhoudsverplichtingen (partneralimentatie), gelijkgetrokken met het dan geldende aftrektarief van de hypotheekrente.

Eigen woning: Voor de aftrekbare negatieve inkomsten uit eigen woning geldt al een soort versobering, maar deze wordt in 2020 versneld. In 2023 zal de versobering zich hebben voortgezet naar een aftrek tegen 37,05% (basistarief).

Het eigenwoningforfait: Het bedrag dat men voor een eigen woning bij het belastbaar inkomen moet bijtellen, wijzigt ten opzichte van 2018. Voor veel eigenwoningbezitters zal het eigenwoningforfait naar verwachting dalen.

Het aanmerkelijk belang tarief: In box 2 vallen inkomsten uit een zogenaamd aanmerkelijk belang (een aandelenbelang van 5% of meer), zoals dividenduitkeringen en winsten bij verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen. Het belastingtarief in box 2 blijft in 2019 25%, maar in 2020 gaat het naar 26,25 % en in 2021 naar 26,9%. Er komt hier geen overgangsregeling.

Sparen en beleggen: In box 3 worden inkomsten uit sparen en beleggen forfaitair bepaald. Dit forfaitaire rendement was tot 2017 één vast percentage van 4%, sinds 2017 is het forfaitaire rendement afhankelijk van de hoogte van het totale vermogen. Het forfaitaire rendement wordt belast tegen een belastingtarief van 30%. De fictieve rendementen wijzigen in 2019, maar het belastingtarief en de rendementsgrondslagen worden niet gewijzigd in 2019.

Heffingskortingen: De algemene heffingskorting wordt vanaf volgend jaar stapsgewijs verhoogd. De maximale arbeidskorting wordt in de komende jaren verhoogd, maar deze wordt wel sneller afgebouwd. De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is inkomensafhankelijk. Deze heffingskorting is bedoeld voor alleenstaanden en minstverdienende partners die de zorg hebben voor kinderen tot 12 jaar. De opbouw van de IACK wordt in 2019 anders vormgegeven. De inkomensafhankelijke combinatiekorting was € 1.052 + 6,159% van het arbeidsinkomen en wordt in 2019 vervangen door een vast percentage van 11,45 van het arbeidsinkomen. De ouderenkorting zal worden verhoogd met ± € 160. Tegelijkertijd zal er een geleidelijke inkomensafhankelijke afbouw worden geïntroduceerd in plaats van de huidige harde afbouwgrens.

Neem voor meer informatie over alimentatie contact op met mr. Carien Snouckaert. Per e-mail: cjasnouckaert@boersadvocaten.nl, telefonisch: 0318 – 52 24 04.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen