Wij kijken verder dan de zaak

Schending garantiebepaling: accountant aansprakelijk?

Geplaatst:  14 november 2022

Leestijd:  4 minuten

In een zaak die voorlag bij Rechtbank Overrijssel speelde het volgende. Verkoper, bijgestaan door zijn accountant, verkoopt alle aandelen van een vennootschap. In de concept koopovereenkomst is een garantiebepaling opgenomen omtrent het eigen vermogen van de vennootschap. Dit is gebaseerd op een balans die is ontleend aan de dagelijkse boekhouding van de vennootschap. Deze balans is door de accountant opgesteld op basis van door verkoper verstrekte gegevens. Daarop is geen accountantscontrole toegepast. Er waren bij de accountant geen aanwijzingen om te twijfelen aan de juistheid van die gegevens.

De door het accountantskantoor ingeschakelde jurist wijst verkoper op de garantiebepalingen en de gevolgen als die ten onrechte zijn verstrekt. Verkoper meldt daarop dat hij geen enkele garantie wil geven, maar, na overleg gaat hij alsnog akkoord. Daarop biedt de accountant de definitieve versie van de koopovereenkomst aan. Hij meldt daarbij dat als er iets in staat waar verkoper zich niet in kan vinden, hij dat moet melden. Verkoper gaat akkoord en ondertekent de koopovereenkomst. Achteraf bleek het eigen vermogen lager te zijn dan door verkoper was gegarandeerd. Verkoper wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan koper. 

Verkoper is van mening dat de accountant fouten heeft gemaakt. Hij weigert de declaraties van het accountantskantoor te betalen en stelt een vordering tegen het accountantskantoor in wegens wanprestatie en het schenden van de zorgplicht, bestaande uit:
1. dat de accountant het eigen vermogen onjuist heeft vastgesteld;
2. dat de accountant zonder toestemming de garantiebepaling met betrekking tot het eigen vermogen heeft opgenomen en de accountant niet heeft gewaarschuwd voor de risico’s die kleven aan een dergelijke garantiebepaling.

De rechtbank constateert dat een opdrachtnemer, zoals de accountant, een zorgplicht heeft (art. 7: 401 BW). Wat betreft de verwijten overweegt de rechtbank:

ad 1. 

In de overeenkomst tussen de accountant en verkoper blijkt dat er geen controle- of beoordelingsopdracht is verstrekt, maar slechts een samenstellingsopdracht. Het verschil tussen die werkwijzen is in de overeenkomst toegelicht. In de algemene voorwaarden van het accountantskantoor is opgenomen dat verkoper instaat voor de betrouwbaarheid van de door hem aan de accountant verstrekte gegevens. 

ad 2 en ad 3.

Nu de accountant de garantiebepalingen herhaaldelijk met verkoper heeft doorgesproken, gewezen heeft op de consequenties bij schending daarvan en verkoper ruim de tijd heeft gehad de garantiebepalingen in overweging te nemen, treft de accountant geen verwijt.   

De rechtbank concludeert dat de accountant niet tekort is geschoten of zijn zorgplicht heeft geschonden. De verkoper wordt in reconventie veroordeeld tot betaling van de declaraties.

Wat leert deze casus? Een duidelijke opdracht met goede algemene voorwaarden en een heldere schriftelijke communicatie kunnen de dienstverlener voor eventuele claims vrijwaren. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met mr. Louis de Boef via 0318 – 52 24 04 of stuur een e-mail naar lldeboef@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen