Wij kijken verder dan de zaak

Turboliquidatie en bestuurdersaansprakelijkheid

Geplaatst:  11 maart 2019

Leestijd:  3 minuten

Al eerder schreven wij over de risico’s van een turboliquidatie en de vraag of een bestuurder onrechtmatig kan handelen tegenover schuldeisers van de vennootschap als de vennootschap wordt ontbonden en niet wordt vereffend, terwijl er wel schuldeisers onbetaald zijn gebleven. Het antwoord op deze vraag leest u hier. In deze blog wordt nadere aandacht besteed aan de mogelijkheid tot heropening van de vereffening en de mogelijkheid om een ontbonden vennootschap als failliet te laten verklaren.

Indien een vennootschap geen baten heeft maar slechts schulden, is het mogelijk om de vennootschap middels een turboliquidatie te ontbinden. De vennootschap houdt dan op te bestaan. Indien echter achteraf blijkt dat er toch een bate aanwezig is dan kan, op verzoek van een belanghebbende, de rechtbank worden verzocht om de vennootschap te doen herleven. Deze mogelijkheid bestaat uitsluitend in het kader van het vereffenen van die bate.

Een variant daarop is de situatie waarin een schuldeiser van een ontbonden vennootschap meent dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Hij kan de rechtbank dan verzoeken om de reeds ontbonden vennootschap alsnog failliet te laten verklaren. Dit is natuurlijk geen “harde” bate maar een potentiële bate. Het is namelijk de vraag of de aan te stellen curator het bestuur daadwerkelijk aansprakelijk zal stellen en in het bevestigende geval, of een dergelijke actie ook slaagt. Deze potentiële bate kan voor de rechter een reden zijn om de ontbonden vennootschap alsnog failliet te verklaren. Een goed voorbeeld hiervan is deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 22 februari 2019.

Met andere woorden, het uitvoeren van een turboliquidatie betekent niet dat daardoor aanspraken wegens bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW kunnen worden voorkomen.

In andere gevallen van bestuurdersaansprakelijkheid (bijvoorbeeld op basis van de Beklamel-norm, artikel 2:9 BW) en/of onrechtmatige daad kan de gewezen bestuurder van een ontbonden rechtspersoon ook worden aangesproken zonder de ontbonden rechtspersoon te doen herleven of te doen failleren.

Heeft u vragen over bovenstaande of wenst u nadere informatie? U kunt contact opnemen  met mr. Louis de Boef MRICS via 0318 – 52 24 04 of per e-mail via lldeboef@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen