Wij kijken verder dan de zaak

Bent u werknemer of opdrachtnemer?

Geplaatst:  5 januari 2023

Leestijd:  4 minuten

In 2020 kende ons land volgens het CBS zo ongeveer 1.6 miljoen zzp’ers naast 8 miljoen werknemers. De overheid kan echter niet aangegeven of deze aantallen kloppen. Wel stelt de overheid dat er meer duidelijkheid moet komen over de afbakening tussen deze twee groepen. Waaróm die duidelijkheid er moet komen, blijft een beetje vaag. Het is niet zo dat de overheid van één van de twee groepen af wil. Kennelijk gaat het meer om betere verhaalbaarheid van belastingen. Zzp’ers dragen immers minder bij aan de financiering van de sociale zekerheid. En voor de incasso van de belasting op arbeid van werknemers hoeft de belastingdienst niet alle 8 miljoen werkenden langs, maar kan grotendeels volstaan met de heffing van de loonbelasting bij 720.000 werkgevers.

Op 16 december 2022 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voortgangsbrief uitgebracht waarin het Kabinet aangeeft wat de plannen zijn over de afbakening tussen werknemers en zzp’ers.

1)      De bedoeling is om meer gelijkheid te creëren tussen werknemers en zzp’ers en de bedoeling is om dat te bereiken a) door een versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek door te voeren en de fiscale oudedagsreserve af te schaffen, door b) betere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen verplicht te stellen en c) door het ontwikkelen van een mogelijkheid tot collectief onderhandelen voor zelfstandigen.

2)      Het kabinet wil een verduidelijking van de regels ter beoordeling van de vraag of er sprake is van een arbeidsrelatie. Een nieuw criterium ter beoordeling daarvan wordt het antwoord op de vraag of het werk is ingebed in de organisatie. Zie voor meer hierover mijn eerdere blog van december 2022. Zo ja, dan is dat een indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

3)      Tot slot wil het kabinet een betere controle en handhaving op schijnzelfstandigheid. Daartoe wordt meer mankracht ter controle ingezet. De doelstelling is om per 1 januari 2025 de controle op de naleving van de wetgeving inzake dienstbetrekkingen en arbeidsrelaties weer op volledige sterkte te hebben, zodat het huidige gedoogbeleid kan worden beëindigd.

Wat betekent dat concreet voor u?

Op korte termijn niet veel. Het wetgevingsproces dat voor doorvoering van deze wijzigingen noodzakelijk is, duurt minstens twee jaren. Vooruitlopend daarop gaat de Belastingdienst wel méér controleren en, als er sprake is van kwaadwillende onjuiste kwalificatie van een dienstbetrekking, ook ingrijpen.

Toch lijkt het verstandig om in de komende tijd bij het maken van keuzes om ofwel als zelfstandige danwel als werknemer werk te aanvaarden, rekening te houden met de komende wijzigingen.

Wij zullen u tijdig op de hoogte houden. En mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met mr. Jan Brouwer jbrouwer@boersadvocaten.nl


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen