Wij kijken verder dan de zaak

De arbeidsovereenkomst met uw werknemer is beëindigd, of toch niet?

Geplaatst:  7 november 2022

Leestijd:  5 minuten

Tegenwoordig eindigt het merendeel van alle arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden. De arbeidsovereenkomst wordt dan beëindigd met een beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Hoe praktisch dit ook is, er kunnen toch redenen zijn op grond waarvan een werknemer onder de beëindigingsovereenkomst uit wil komen. In hoeverre is dit mogelijk en op welke aspecten dient u als werkgever alert te zijn?

De bedenktermijn

Op grond van de wet heeft een werknemer een bedenktermijn van twee weken waarbinnen de werknemer de overeenkomst schriftelijk zonder opgaaf van redenen buitengerechtelijk kan ontbinden. De bedoeling hiervan is om te voorkomen dat een werknemer instemt met een beëindigingsovereenkomst, terwijl hij onvoldoende heeft kunnen overzien welke gevolgen de beëindiging voor hem heeft. Eigenlijk is het een soort extra bedenktijd om een advocaat te raadplegen, om juridisch advies in te winnen omtrent de gevolgen van de beëindigingsovereenkomst.

Vernietigingsrecht beëindigingsovereenkomst

Ook buiten deze wettelijke bedenktermijn (waarin geen opgave van een reden hoeft te worden gedaan) zijn er omstandigheden waaronder een werknemer de vaststellingsovereenkomst kan laten vernietigen. Bijvoorbeeld als een werknemer niet goed wordt voorgelicht over de gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In dat geval kan er sprake zijn van een wilsgebrek bij het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst aan de zijde van de werknemer. De mogelijke wilsgebreken zijn dwaling, misbruik van omstandigheden, bedrog en bedreiging. In geval van een geslaagd beroep op één van die wilsgebreken, kan de werknemer de gesloten beëindigingsovereenkomst achteraf (gedeeltelijk) vernietigen (ongedaan maken).

Ter illustratie de volgende uitspraak. De Rechtbank Rotterdam heeft zich op 30 september 2022 uitgelaten over de vernietiging van een beëindigingsovereenkomst tussen een werkgever en een werkneemster wegens wilsgebreken aan de zijde van de werkneemster. De werkgever had de werkneemster niet juist geïnformeerd over de aanvang van haar WW-uitkering. De arbeidsovereenkomst eindigde op 21 maart 2022. Werkneemster ging ervan uit dat haar WW-uitkering per 1 april 2022 zou aanvangen. Echter ontving zij na het einde van de arbeidsovereenkomst een bericht van het UWW, dat zij tot en met 31 mei 2022 géén WW-uitkering zou ontvangen. Dat was namelijk de datum tot wanneer de opzegtermijn eigenlijk in acht genomen had moeten worden door de werkgever.

De werkneemster deed naar aanleiding van dit bericht een beroep op de vernietigingsgronden dwaling en misbruik van omstandigheden, omdat zij onjuist was geïnformeerd door haar werkgever omtrent de ingangsdatum van haar WW-uitkering. Het was volgens de rechtbank aannemelijk dat de werkneemster met een beëindiging per 1 juni 2022 zou hebben ingestemd, als zij juist was geïnformeerd. De dwaling vormde volgens de rechtbank een reden om de overeenkomst gedeeltelijk te vernietigen, in die zin dat de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op 1 juni 2022 werd gesteld.

Uitsluiting vernietigingsrecht

Met enige regelmaat komt voor dat in vaststellingsovereenkomsten een beroep op vernietiging wordt uitgesloten. Met name werkgevers zijn op zoek naar een finale afdoening van de arbeidsovereenkomst en alles wat daarmee samenhangt. Dit houdt echter niet altijd stand. Al verschillende malen hebben rechters, ondanks dat het recht tot vernietiging was uitgesloten, werknemers alsnog geholpen door te bepalen dat in gevallen waarin de werkgever de werknemer fout heeft voorgelicht, de werkgever geen beroep op de overeengekomen uitsluiting van vernietiging toekomt.

Advies

Er kunnen dus wel degelijk omstandigheden zijn die er toe kunnen leiden dat de beëindigingsovereenkomst achteraf (gedeeltelijk) wordt ontbonden of vernietigd. Wees daarom hoe dan ook voorzichtig met het sluiten van beëindigingsovereenkomsten met uw werknemers zonder dat u voorafgaand juridisch advies heeft ingewonnen.

Wilt u advies over een beëindigingsovereenkomst met uw werknemer? Of wilt u een beëindigingsovereenkomst laten beoordelen of laten opstellen? Neem gerust contact op met mr. Denise Looijen via 0318 – 52 24 04, of stuur een e-mail naar dlooijen@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen