Wij kijken verder dan de zaak

Geen vrij van de baas? Dan maar ziekmelden!

Geplaatst:  22 november 2023

Leestijd:  5 minuten

Onlangs oordeelde de Kantonrechter in Oost-Brabant over het gegeven ontslag na een onterechte ziekmelding. Wat speelde er? Een purser (leidinggevende van de stewards en stewardessen) van Transavia verzocht om een vrije dag voor het bijwonen van een bruiloft van haar oom op 13 juli 2023. Dit kon vanwege de planning van Transavia niet. De purser was het hier niet mee eens en belde haar leidinggevende en deelde mede dat als zij niet vrij kreeg, zij zich ziek zou melden. Haar leidinggevende waarschuwde haar dat een onterechte ziekmelding consequenties zou hebben. Desalniettemin meldde de purser zich op de dag van de bruiloft ziek. De dag erna was zij weer op het werk. Transavia is op 17 juli 2023 een gesprek met de purser aangegaan, waarin de purser erkende dat zij zich ten onrechte ziek had gemeld. Hierop heeft Transavia aangegeven de arbeidsovereenkomst te gaan ontbinden en is de purser per direct van het rooster gehaald. Werknemer meldt zich vervolgens op 24 juli 2023 ziek.

Wat denkt u? Mag Transavia de arbeidsovereenkomst ontbinden?

Achtergrond
Bij deze uitspraak spelen nog de volgende feiten een rol. De purser was sinds 2016 in dienst bij Transavia en meldde zich vanwege een acute medische aandoening ziek per 3 mei 2023. Vrij vlot, namelijk op 5 juli 2023, was zij weer volledig hersteld en gere-integreerd. Zij had reeds op 30 juni 2023 het verzoek om verlof ingediend en dit verzoek werd (pas) op 12 juli 2023, derhalve een dag voor de bruiloft, door Transavia afgewezen. Ook het verzoek van de purser om een snipperdag (ik lees: onbetaald verlof) werd afgewezen. De reden hiervoor was het risico dat Transavia vluchten moest cancellen; de purser was nodig om de vluchten doorgang te laten vinden. Transavia bevestigde na het gesprek op 17 juli 2023 per brief op 25 juli 2023 dat een procedure bij de Kantonrechter zou worden gestart met het verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit was na de (tweede) ziekmelding van de purser.

Tijdens ziekte geldt een opzegverbod. Althans, de opzegging mag geen verband houden met de ziekte. Werknemer stelde dat zij ziek was en er dus niet mocht worden opgezegd. Transavia betoogde dat de opzegging geen verband hield met de ziekte. De onterechte ziekmelding werd door de purser gedaan op het moment dat zij volledig hersteld was.

Oordeel Kantonrechter

De Kantonrechter stelt vast dat, als de onterechte ziekmelding op zichzelf voldoende grondslag biedt voor ontbinding, het opzegverbod tijdens ziekte niet aan ontbinding in de weg staat. Transavia heeft onder andere verzocht om ontbinding wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, in arbeidsland aangeduid als de ‘e-grond’. De Kantonrechter overweegt dat de purser een welbewuste keuze gemaakt heeft om zich ziek te melden, zelfs nadat zij gewaarschuwd was voor eventuele consequenties. Met de onrechtmatige ziekmelding heeft de purser Transavia aan het risico blootgesteld dat er bij meer ziekmeldingen onvoldoende stand-by werknemers zouden zijn om de vluchten conform de planning uit te voeren. Als onweersproken staat vast dat dit (aanzienlijke) financiële en reputatieschade voor Transavia tot gevolg had kunnen hebben. De Kantonrechter is van oordeel dat de purser daarmee verwijtbaar heeft gehandeld en Transavia dit niet hoeft te dulden van een werknemer. Dat het risico zich niet heeft verwezenlijkt, doet aan de verwijtbaarheid van de gedraging niet af.

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Transavia wordt veroordeeld tot betalen van een transitievergoeding. De gevorderde billijke vergoeding wordt afgewezen nu Transavia volgens de Kantonrechter niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Verweerster wordt tot slot veroordeeld in de proceskosten van Transavia, voor een deel gelijk aan het liquidatietarief, te weten € 920,-.

Conclusie
Een onterechte ziekmelding omdat je per se een vrije dag wilt als werknemer, kan een werknemer zeer duur komen te staan! Hoewel de tendens is dat werknemers alles kunnen maken, blijkt uit deze uitspraak maar weer eens dat er wel degelijk grenzen zijn! Een werkgever mag – bij redelijke gronden – verlof weigeren en een werknemer moet dit dulden.

Houdt deze uitspraak stand als er hoger beroep wordt ingesteld? Ik ben benieuwd! De purser heeft tot 12 januari om hoger beroep in te stellen. Wie weet krijgt dit verhaal nog een staartje….

Wilt u een arbeidsovereenkomst ontbinden of wordt uw arbeidsovereenkomst ontbonden? Ik sta u graag bij!


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen