Wij kijken verder dan de zaak

Transitievergoeding voor zieke werknemer

Geplaatst:  29 juni 2017

Leestijd:  5 minuten

Als werkgever sta je er niet om te springen: een zieke werknemer. Helaas komt het regelmatig voor dat werknemers uitvallen.

Gedurende deze periode ben je als werkgever gehouden om het salaris van deze werknemer gedurende 104 weken door te betalen. Indien de werkgever in de periode van 104 weken aan de verschillende verplichtingen van re-integratie en communicatie voldoet, stopt de loondoorbetalingsverplichting na 104 weken. Maar het dienstverband met deze werknemer komt daarmee niet ten einde. Wil je het dienstverband toch beëindigen? Houd er dan rekening mee dat de zieke werknemer recht heeft op zijn transitievergoeding!

Transitievergoeding

Bij de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 heeft de transitievergoeding zijn intrede gemaakt. Deze vergoeding is een werkgever verschuldigd aan een werknemer die langer dan twee jaar in dienst is geweest. De hoogte van de transitievergoeding is kort gezegd 1/3 maandsalaris voor elk jaar dat de werknemer in dienst is geweest voor de eerste tien jaar en vanaf het tiende dienstjaar een 1/2e maandsalaris per gewerkt jaar. De transitievergoeding kan dus hoog oplopen.

De wet maakt geen uitzondering voor het betalen van een transitievergoeding in geval van een zieke werknemer. Voor de werkgever is dit een zure appel. Als een werknemer twee jaar ziek is, heeft de werkgever twee jaar lang het salaris van deze zieke werknemer doorbetaald. Vervolgens stopt de loondoorbetalingsverplichting, maar is de zieke werknemer nog in dienst. Het risico van dit dienstverband? Als de werknemer beter wordt, heeft de werknemer recht op zijn oude arbeidsplek. Wordt de werknemer na vier weken wederom ziek – ook als dit een terugval is – dan begint de 104 weken loondoorbetalingsverplichting opnieuw te lopen. Voor een werknemer valt er een afweging te maken: óf beëindiging van het dienstverband waarbij de transitievergoeding is verschuldigd, óf het dienstverband door laten lopen en het risico lopen dat de 104-weken termijn op enig moment opnieuw gaat lopen.

Recente uitspraak

Op 14 april 2017 oordeelde de Rechtbank Amsterdam over de verschuldigdheid van een transitievergoeding voor een zieke werknemer. In dit geval werd de werknemer na twee jaar ziekte herplaatst voor minder dan de helft van zijn voormalige arbeidsduur, de werknemer bleef gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Om de herplaatsing te effectueren is het voormalige contract (1 fte) ontbonden en is er een nieuw contract aangeboden (0,4 fte). De werknemer vorderde voor het ontbonden contract, de verdwenen 0,6 fte, een transitievergoeding. De Rechtbank oordeelde dat nu de werknemer niet had ingestemd met ontbinding van het voormalige arbeidscontract, de transitievergoeding verschuldigd was. Maar enkel over de verloren arbeidsuren. De werkgever moet een gedeeltelijke transitievergoeding betalen voor zijn gedeeltelijk zieke werknemer, die gedeeltelijk nog steeds bij hem in dienst is.

Een lichtpuntje aan de horizon

Er zijn plannen om de wet aan te passen. De transitievergoeding is – zoals het woord al zegt – bedoeld om een werknemer enerzijds te compenseren voor het ontslag en anderzijds om de werknemer te helpen bij zijn ‘transitie’ naar een nieuwe baan. In geval van een zieke werknemer zal er – in de nabije toekomst – geen sprake zijn van een transitie naar een nieuwe baan. De werknemer is immers ziek. Daarnaast komt het gevoelsmatig vreemd voor dat een werknemer twee jaar lang ziek thuis zit, de werkgever het salaris heeft doorbetaald en vervolgens bij beëindiging van het dienstverband over deze twee jaren waarin geen arbeid is verricht toch een transitievergoeding moet betalen.

Eind maart 2017 is er dan ook een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel introduceert een compensatie voor de werkgever voor het betalen van een transitievergoeding aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. De compensatie zal door het UWV worden verstrekt uit het algemeen werkloosheidsfonds. (Daar staat tegenover dat de uniforme premie wordt verhoogd).

Het voorstel zou in werking moeten treden per 1 januari 2019, maar met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Ofwel, iedere werkgever die na 1 juli 2015 wegens ontslag van een zieke werknemer een transitievergoeding (heeft) betaald, kan aanspraak maken op de compensatie.

Klein minpuntje, het wetsvoorstel ligt wegens de kabinetsformatie op de plank totdat er een nieuw kabinet is gevormd. Het nieuwe kabinet beslist vervolgens of het wetsvoorstel gehandhaafd of ingetrokken wordt.

Werkgevers, juich dus niet te vroeg!

Mr. M.C. Evertse

Meer weten? Boers advocaten helpt u graag verder!

telefoonnummer 0318 – 52 24 04

e-mail: cevertse@boersadvocaten.nl

 

 

 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen