Wij kijken verder dan de zaak

Wat gaat er veranderen in de wetgeving rondom het concurrentiebeding?

Geplaatst:  17 mei 2024

Leestijd:  5 minuten

In de afgelopen jaren is er veel jurisprudentie verschenen over het concurrentiebeding en met name over de (on-)mogelijkheden om een concurrentiebeding te handhaven. Steeds vaker werd de mogelijkheid om een werknemer aan een concurrentiebeding te houden, afgewezen. Nu ligt er een nieuw wetsvoorstel. In deze blog bekijken we de verschillende mogelijkheden voor een nieuw concurrentiebeding.

De aanleiding voor een wetswijziging

Uit onderzoeken in 2015 en 2021 blijkt dat concurrentiebedingen steeds vaker worden gebruikt om personeel vast te houden. Dit is niet de bedoeling. Het concurrentiebeding is ooit in gebruik genomen om te voorkomen dat concurrentiegevoelige informatie weglekt. Inmiddels beperkt dit beding het in de grondwet vastgelegde recht op vrije arbeidskeuze.

Wat moet er veranderen?

Om ervoor te zorgen dat werknemers weer de vrijheid krijgen in arbeidskeuze, worden verschillende wijzigingen overwogen. Gewenste wijzigingen zijn:

Het beding wordt uiteraard afgesproken bij aanvang van de arbeidsovereenkomst. Omdat werknemers bij aanvang hiervan geen sterke onderhandelingspositie hebben, is wetswijziging nodig.

5 wijzigingen aangegeven in het wetsvoorstel

In het wetsvoorstel worden vijf veranderingen aangeven:

De effecten van verandering

Zullen de veranderingen een groot effect hebben? Wij verwachten dat de effecten er als volgt uitzien:

Een nieuwe wet invoeren

Sommige delen van de nieuwe wet zullen onmiddellijk van kracht zijn, wat voor verrassingen kan zorgen. Vooral wat betreft de verplichte vergoeding zal dit een gamechanger zijn. 

Een alternatief voor het concurrentiebeding?

Er wordt gesproken over relatiebedingen als alternatief voor het concurrentiebeding. Relatiebedingen zijn echter geen alternatief voor concurrentiebedingen. Als een werkgever de bedrijfsbelangen wil beschermen, dan gaat vaak om kennis van bedrijfsprocessen en/of relaties. Het is daarom verstandig om geheimhoudingsbedingen en kennisdeling binnen het bedrijf te herzien of aan te scherpen. Wat niet meer mag worden afgesproken in een arbeidsovereenkomst, kunnen partijen nog wel samen overeenkomen en in een beëindigingsovereenkomst vastleggen.

Conclusie

Het is nog maar een wetsvoorstel. En nog maar net opengesteld voor internetconsultatie. Het zal dus nog wel even duren voordat we weten wat de definitieve wet wordt en wanneer die in werking treedt. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de veranderingen. 

Gaat u op korte termijn arbeidsovereenkomsten sluiten of wijzigen? Neem contact op met Jan Brouwer en laat u tijdig informeren.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Heeft u hulp nodig bij een arbeidsovereenkomst? Jan helpt u verder!

Arbeidsrecht

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen