Wij kijken verder dan de zaak

“Het Geluid” is geraden! Krijgt de collega van Kirsten haar deel?

Geplaatst:  24 oktober 2019

Leestijd:  4 minuten

Heel Nederland was de afgelopen maanden in de ban van “Het Geluid”. Een spel van Qmusic waarbij het de bedoeling is dat je het door hen gekozen geluid raadt. Fout geraden? Dan wordt het bedrag verhoogd met € 100,00. Het te winnen bedrag was inmiddels opgelopen tot € 66.100,00. Echter, iedere ochtend om 7.30 uur wordt de “SuperRonde” gespeeld, waarin het geluid € 100.000,00 waard is. Kirsten, uit ons eigen Veenendaal, deed vanochtend mee met de SuperRonde en raadde het geluid! Zij meldde daarbij dat zij meespeelde samen met haar collega. Kan dat?

In de actievoorwaarden van Qmusic staat vermeld dat elke prijs persoonsgebonden is en dus niet aan derden overdraagbaar. Het geldbedrag wordt dan ook in zijn totaliteit (zonder kansspelbelasting, want die neemt Qmusic voor haar rekening) uitgekeerd aan Kirsten. Kirsten vertelt in de show dat zij “de hand erop geschud heeft” met een collega en dat die collega de helft krijgt. Is dat juridisch toelaatbaar?

Mondelinge overeenkomst

Een overeenkomst is vormvrij. Dat betekent dat het niet verplicht is om een overeenkomst bijvoorbeeld schriftelijk of bij akte vast te leggen. Ook een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig. Vaak wordt geadviseerd om overeenkomsten wel schriftelijk vast te leggen, nu dat handiger is op het moment dat je moet aantonen dat er een overeenkomst is. De afspraak tussen Kirsten en haar collega is dan ook geldig. Maar hoe zal dit in zijn werk gaan?

Schenking?

Zoals gezegd zal Qmusic het bedrag volledig uitkeren aan Kirsten. Kirsten kan op haar beurt de helft van dit bedrag overmaken aan haar collega. Feitelijk hebben Kirsten en haar collega een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat zij samen een gok zouden wagen en dat de eventuele opbrengst daarvan zou worden gedeeld. Misschien heeft de collega het geluid wel daadwerkelijk geraden!

Is de betaling dan louter de nakoming van een verplichting uit overeenkomst? Of is dit toch een schenking? Artikel 175 van het zevende boek van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een schenking een overeenkomst om niet is, die ertoe strekt dat de ene partij (de schenker), ten koste van eigen vermogen de andere partij (de begiftigde), verrijkt. Aangezien Kirsten het bedrag eerst volledig zelf ontvangt, lijkt sprake te zijn van een schenking ten koste van haar eigen vermogen en is mogelijk sprake van een schenking. De collega van Kirsten zal naar alle waarschijnlijkheid schenkbelasting moeten betaling over het bedrag dat zij van Kirsten ontvangt.

Op dit moment mag een bedrag van € 2.173,00 belastingvrij worden geschonken aan een willekeurige derde, niet zijnde je kinderen. Over het meerdere betaal je 30% schenkbelasting. Hoe zou u het bedrag verdelen? € 50.000,00 voor Kirsten en
€ 50.000,00 voor de collega, waarbij de collega circa € 15.000,00 moet afdragen aan de fiscus? Of € 42.000,00 voor Kirsten en
€ 58.000,00 voor de collega, waar de collega uiteindelijk ongeveer € 41.252,00 aan overhoudt?

Advocaat inschakelen?

Je kunt natuurlijk twisten over de vraag of er sprake is van een overeenkomst “om niet”. Wat nu als de collega het goede antwoord zou verstrekken, onder de voorwaarde dat Kirsten zou bellen? Is dat om niet? Is het dan wel een schenking? Wellicht is het de moeite waard om te bezien of de betaling een andere kwalificatie dan schenking heeft. Wij zoeken dit graag voor Kirsten – en voor iedere andere partij die iets wil schenken of een schenking heeft ontvangen – uit.

Neem contact op via 0318 – 52 24 04 of via cevertse@boersadvocaten.nl.


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen