Wij kijken verder dan de zaak

Stichtingsbestuur persoonlijk aansprakelijk

Geplaatst:  24 januari 2019

Leestijd:  4 minuten

Veelvuldig worden er festivals georganiseerd door daartoe opgerichte stichtingen. Soms met een professioneel bestuur of een professionele directeur maar soms ook geleid door niet-professionals.

De betrokken belangen zijn vaak aanzienlijk. Het idee bij de bestuurders bestaat vaak dat in het geval de stichting haar rekeningen niet kan betalen, schuldeisers de bestuurders niet in privé kunnen aanspraken, omdat zij immers met de stichting zaken hebben gedaan.

Dat is een te ongenuanceerd standpunt.

Immers als de bestuurders ten tijde van het aangaan van de overeenkomst tussen de stichting en de schuldeiser redelijkerwijs dienden te begrijpen dat de stichting de overeenkomst niet kon nakomen en ook geen verhaal zou bieden, zijn de bestuurders in privé jegens de schuldeiser aansprakelijk.

De volgende casus waarover recentelijk door het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak is gedaan, schetst dit nog eens.

Door de stichting werd een festival georganiseerd in het kader van het 200-jarig bestaan van een stad. Door de stichting was een begroting gemaakt op basis van geschatte inkomsten en kosten. De verkoop van de kaarten viel echter tegen. Ongeveer twee weken voor het festival heeft de stichting besloten de kaarten via diverse veilingsites te koop aan te bieden. Inmiddels was er ook een slechte weersverwachting.

Enige dagen voordat het festival plaatsvond, heeft de stichting enige pontons gehuurd voor een bedrag van ongeveer € 55.000,-.

Als gevolg van de tegenvallende kaartverkoop was er uiteindelijk een exploitatietekort van bijna € 700.000,-. De facturen van onder meer de verhuurder van de pontons zijn niet betaald.

Het Gerechtshof Amsterdam verwijt de bestuurder dat hij reeds voor de aanhuur van de pontons ervan op de hoogte was dat de kaartverkoop tegen viel. Weliswaar is om die reden de kaartverkoop via enige veilingsites georganiseerd en viel de verkoopopbrengst moeilijk in te schatten maar op basis van de toen reeds bekende informatie was er weinig belangstelling voor de kaarten en waren er geen aanwijzingen dat die kaartverkoop de laatste dagen flink zou aantrekken. Dit opgeteld bij het feit dat er sprake was van een slechte weersverwachting.

De bestuurder verweerde zich onder meer met de stelling dat als het festival was afgeblazen, de totale schade veel groter zou zijn geweest. Echter, hoe zuur ook, dit maakt het voor zijn -persoonlijke- aansprakelijkheid jegens deze schuldeiser niet anders.

De bestuurder werd in privé aansprakelijk gehouden voor de betaling van de openstaande facturen van de schuldeiser van de stichting.

In dergelijke situaties moet u niet tegen beter weten in “doormodderen” maar zult u, voordat u een overeenkomst aangaat met een leverancier, open kaart moeten spelen. Wellicht was deze leverancier op dat moment zelfs wel bereid geweest om de bewuste pontons om niet ter beschikking te stellen.

Indien u hierover nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met mr. Louis de Boef MRICS (0318 – 52 24 04, lldeboef@boersadvocaten.nl).


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen