Wij kijken verder dan de zaak

Weer geen plaats in de trein? U betaalt toch voor uw plek?

Geplaatst:  13 juni 2018

Leestijd:  4 minuten

Het is weer maandagochtend, het begin van een nieuwe week. Om 08:00 uur stapt u op uw fiets, op weg naar de trein. Eenmaal aangekomen op het station is het nog een paar minuten wachten. In de verte ziet u de trein aankomen en u loopt al een beetje naar voren. Om u heen ziet u uw medereizigers wat onrustig worden. De trein staat stil op het perron en het dringen begint. Helaas bent u net niet op tijd in de trein en is er voor u vanochtend opnieuw geen zitplaats. Wat een begin van uw week. Is hier dan niets tegen te doen?!

Hoe vaak is dit ons allemaal al niet overkomen? Een reiziger van NS was het zat en besloot een procedure te starten!

Het gaat in deze zaak om het volgende. De reiziger reist vier dagen in de week voor zijn werk met het openbaar vervoer. De reiziger reist tweede klasse en ontvangt van zijn werkgever geen vergoeding voor zijn reiskosten. Hij heeft voor deze reizen een “voordeelurenabonnement” afgesloten bij NS. De reiziger is van mening dat hij op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten dat hij een zitplaats zou hebben, hetgeen zeker niet (altijd) het geval is. Soms is de trein zelfs zo vol dat hij überhaupt niet mee kan. Volgens de reiziger komt NS de overeenkomst niet (voldoende) na en om die reden is NS aansprakelijk voor de schade die de reiziger heeft geleden.

NS stelt zich op het standpunt dat zij slechts gehouden is de reizigers veilig te vervoeren. Binnen de daartoe gestelde kaders probeert NS echter wel zo veel mogelijk reizigers van zitplekken te voorzien. Echter wegens praktische beperkingen is het niet mogelijk om altijd geheel aan deze vraag te voldoen.

De rechtbank overweegt dat uit de tekst van de wet geen recht op een zitplaats kan worden afgeleid. De wettekst spreekt immers slechts over het vervoeren van de reizigers, aan deze verplichting voldoet NS.

De rechtbank is van oordeel dat de reiziger niet, althans onvoldoende heeft aangetoond dat NS bij de reiziger de verwachting heeft gewekt dat reizigers recht hebben op een zitplaats. Uit de door de reiziger aangevoerde stukken kan worden afgeleid dat NS ernaar streeft reizigers een zitplaats aan te bieden, maar hieraan kan niet het gerechtvaardigd vertrouwen worden ontleend dat voor reizigers in beginsel altijd een zitplaats beschikbaar is.

Op grond van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er aan de zijde van NS geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen van de door haar gesloten vervoersovereenkomst.

Het is deze reiziger niet gelukt om met succes zijn schade op NS te verhalen. Maar de rechter laat wel ruimte. NS heeft de verplichting om haar reizigers ‘veilig’ te vervoeren, voldoet zij wel aan deze verplichting, is het wel veilig om reizigers staand te vervoeren?

Lees hier de volledige uitspraak.


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen