Wij kijken verder dan de zaak

What NOW? (deel I): de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) in het kort

Geplaatst:  27 maart 2020

Leestijd:  5 minuten

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de overheid de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (“NOW”) in het leven geroepen. Deze regeling is bedoeld om werkgevers die geconfronteerd worden met omzetverlies vanwege het coronavirus te compenseren. Met de regeling wordt tevens beoogd ontslagen te voorkomen. De NOW dient ter vervanging van de regeling Werktijdverkorting. Deze blog is geschreven voor de publicatie van de NOW. Inmiddels is de regeling gepubliceerd (op 31 maart 2020). Klik hier voor deel II, waarbij nader wordt ingegaan op de werking van de NOW. 

Inwerkingtreding en overgang

Er is nog geen datum bekend waarop de NOW in werking zal treden. Gelukkig hangt de periode waarover werkgevers tegemoetkoming kunnen krijgen niet af van de datum van de inwerkingtreding van de NOW. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies die is geleden vanaf 1 maart 2020. De regeling Werktijdverkorting is reeds stopgezet. De lopende werktijdverkortingen blijven van kracht. Het kabinet moet nog uitsluitsel geven over hoe er wordt omgegaan met reeds ingediende, maar nog niet behandelde aanvragen voor werktijdverkorting. Naar verwachting worden deze aanvragen behandeld als een aanvraag in het kader van de NOW. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een aanvraag voor een tegemoetkoming in te dienen.  Aanvragen kunnen straks ingediend gaan worden bij het UWV.

Voorwaarden NOW

Het kabinet voert op het moment van schrijven nog overleg over de uitvoering van de regeling, maar de hoofdlijnen van de regeling zijn al wel duidelijk. Voor werkgevers die gebruik willen maken van de regeling zullen naar verwachting de volgende criteria gelden:

Het is dus niet vereist dat uw onderneming is gesloten vanwege het coronavirus. Ook ondernemingen die wel zijn geopend, maar die een teruglopende omzet hebben kunnen in aanmerking komen voor de noodregeling, mits zij aan voornoemde voorwaarden voldoen.

Voor welke werknemers kan een tegemoetkoming onder de NOW worden aangevraagd?

De NOW geldt niet alleen voor werknemers met een vast contract maar ook voor werknemers met een tijdelijk contract. Voor oproepkrachten, uitzendkrachten, flexwerkers (MUP en min/max) en werknemers met een nulurencontract kan ook een tegemoetkoming worden aangevraagd.

De tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk gesteld van de omzetdaling en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Bij een lagere omzetdaling wordt de tegemoetkoming naar evenredigheid vastgesteld. De tegemoetkoming geldt voor maximaal drie maanden. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot een eenmalige verlenging met maximaal drie maanden. De verlengingscriteria zijn nog niet bekend.

Van belang is dat de tegemoetkoming wordt verstrekt op voorschotbasis. Dat de tegemoetkoming vooraf wordt uitgekeerd heeft als voordeel dat liquiditeitsproblemen in een kort tijdsbestek kunnen worden opgelost. Maar let wel op: de verstrekte voorschotten worden achteraf getoetst! Indien u de omzetdaling te hoog heeft ingeschat ten tijde van de aanvraag, kan dat er toe leiden dat u bij de toetsing achteraf een deel moet terugbetalen.

Heeft u vragen over welke acties u kunt nemen om de financiële schade door het coronavirus te beperken? Of wilt u meer weten over de NOW? Onze medewerkers vertellen u graag meer. Neemt u gerust contact met ons op via 0318 – 52 24 04, of per e-mail via info@boersadvocaten.nl.


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen