Wij kijken verder dan de zaak

Bent u een pseudo-UBO?

Geplaatst:  1 oktober 2020

Leestijd:  4 minuten

Als uitvloeisel van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (en in het Nederlands recht geïncorporeerd in o.m. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Handelsregisterwet) moeten vanaf 27 september 2020 alle UBO’s (Ultimate Beneficial Owner) worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Wie is UBO?

Iedereen die een belang heeft in een vennootschap dat groter is dan 25%. Dat kunnen er dus meer dan één zijn per vennootschap. Bij het ‘belang’ gaat het om een financieel belang, maar ook om een zeggenschapsbelang. Die zeggenschap kan direct zijn, maar ook indirect. Dus ook houders van certificaten en houders van aandelen met alleen zeggenschapsrechten vallen hieronder, net als statutair en contractueel winstgerechtigden. Zelfs personen die een doorslaggevende stem hebben bij andere materiële beslissingen, waardoor overheersende invloed kan worden uitgeoefend, kunnen een belang hebben.

De wet maakt geen onderscheid in soorten van aandelen. Ter bepaling van het belang kunnen we derhalve niet alleen kijken naar het aantal aandelen, maar moet ook gekeken worden naar het economisch belang dat die aandelen met zich meebrengt. Cumulatief preferente aandelen zullen qua aantal vaak onder de 25% blijven, maar qua opbrengst niet.

Stel dat er op grond van voornoemde criteria geen UBO is aan te wijzen, bijvoorbeeld omdat er 4 of meer aandeelhouders zijn, waarvan niet één meer dan 25% van de aandelen bezit. Dan is elke statutair bestuurder van een BV of een NV, een stichting, vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie een pseudo-UBO. Maar ook elke vennoot van een vennootschap onder firma, maatschap, commanditaire vennootschap (behalve de stille vennoot) of een rederij en zelfs elke bestuurder van een kerkgenootschap.

Wat moet er van de (pseudo-)UBO geregistreerd worden?

Naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit en aard en omvang van het belang (dat zijn de openbare gegevens) en adres, geboortedag en -plaats, geboorteland, BSN nummer, afschrift identiteitsbewijs en de document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt (dat zijn dan de niet-openbare gegevens).

De in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenoot/echtgenote van de UBO hoeft niet apart geregistreerd te worden. Het enkele feit dat aandelen in de huwelijksgemeenschap vallen, leidt niet tot een registratieplicht.

Het handelsregister zal zodanig worden ingericht dat een UBO wel kan worden gevonden bij een vennootschap, maar niet op naam of op adres van de UBO.

Wilt u niet dat uw naam in verband kan worden gebracht met een vennootschap, of dat uw adres bekend wordt gemaakt, dan zijn daartoe maar heel weinig mogelijkheden. De afscherming van personen achter vennootschappen gebeurde o.a. door het tussenplaatsen van een Stichting Administratiekantoor. UBO van een stichting is degene die meer dan 25% van de zeggenschap heeft, óf meer dan 25% van een door de stichting uitgekeerd bedrag ontvangt. Deze laatste omstandigheid hoeft dan weer niet te worden vermeld in het Handelsregister maar in een intern register. Het overdragen van 1 aandeel aan een derde (de KvK registreert alleen de aandeelhouder als dat de enig aandeelhouder is) schermt de identiteit van de grootaandeelhouder ook niet meer af. Alleen het bezit van minder dan 26% voorkomt registratie.

U heeft nog tot maart 2022 de tijd voor registratie. Laat u in ieder geval tijdig voorlichten of de keuzes die u mogelijk nu nog kunt maken. Wilt u meer weten? U kunt contact opnemen met mr. Jan Brouwer via 0318 – 52 24 04, of per e-mail via jbrouwer@boersadvocaten.nl


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen