Wij kijken verder dan de zaak

Handelt een zaaddonor met Asperger onrechtmatig door wensmoeders niet te informeren over zijn mogelijk erfelijke aandoening?

Geplaatst:  7 november 2018

Leestijd:  4 minuten

Het Gerechtshof Den Haag moest oordelen over de vordering van een man, die vond dat zijn ex-vriendin onrechtmatig had gehandeld door privacygevoelige informatie over hem te verstrekken. De man wilde de vrouw o.a. veroordeeld zien tot het betalen van smartengeld van € 25.000,00.

Het geschil

De man en de vrouw hebben een relatie gehad tot juni 2011 en uit deze relatie is in december 2010 een kind geboren. In 2008 is de man gediagnosticeerd als lijdend aan het syndroom van Asperger, beter bekend onder de naam Autisme. Deze aandoening heeft tot gevolg gehad dat de man volledig arbeidsongeschikt is verklaard en een Wajong-uitkering toegekend kreeg.

De man heeft ná deze diagnose als zaaddonor publiciteit gezocht op het internet en heeft meerdere kinderen verwekt bij verschillende vrouwen. Toen de man en de vrouw nog een relatie hadden, ging de vrouw mee naar wensmoeders en informeerde zij hen over het feit dat de man gediagnosticeerd was met het syndroom van Asperger. Dit met het doel om hen te waarschuwen voor deze erfelijke aandoening.

Op enig moment werd de vrouw benaderd door een wensmoeder, die vertelde dat haar zoontje ernstig ziek was en dat het voor de medische behandeling relevant was om erfelijke aspecten te kennen. Bij een ouder kind van de wensmoeder was Autisme vastgesteld. De wensmoeder vreesde dat haar zieke kind van twee kanten erfelijk belast zou kunnen zijn.

De vrouw heeft de wensmoeder toen kopieën van privacygevoelige documenten gegeven, te weten stukken van UWV en een rapport van een psycholoog. Delen hiervan heeft de wensmoeder vervolgens aan de media gegeven. Dit is aanleiding geweest voor een publicatie in het AD en een documentaire op TV.

De man heeft destijds de uitzending nog proberen te voorkomen door een kort geding. De rechter heeft dit echter geweigerd, omdat wensmoeders er recht op hebben om te weten dat hun zaaddonor een mogelijk erfelijk overdraagbare psychische aandoening heeft.

Het juridisch kader

Het zonder toestemming verstrekken van privacygevoelige informatie over een ander is in principe onrechtmatig. Dit is anders als zich een zogeheten rechtvaardigingsgrond voordoet. Het Hof moest deze belangen tegen elkaar afwegen en twee vragen beantwoorden.

Het Hof oordeelt dat de vastgestelde diagnose cruciale informatie vormde voor wensouders, die de keuze maken om al dan niet gebruik te maken van de ‘diensten’ van de man. Een zaaddonor handelt derhalve onrechtmatig door wensmoeders niet te informeren over een erfelijke aandoening als het syndroom van Asperger.

De belangrijkste beweegreden voor de vrouw om deze informatie met derden te delen, was gelegen in het beschermen van de wensmoeders tegen het onrechtmatige handelen van de man. Een kwade intentie van de vrouw of een ‘handelen uit wraak’ is onvoldoende aangetoond. Onder deze omstandigheden mocht de vrouw deze informatie wel verstrekken aan de wensmoeders en vormde dit een rechtvaardigingsgrond.

Mocht u of iemand in uw directe omgeving geconfronteerd worden met onrechtmatig handelen, dan kunt u zich voor deskundige begeleiding wenden tot: mr. E.A.L. Ponjee-Scheurwater via eponjee@boersadvocaten.nl of via telefoonnummer 0318 – 50 90 89.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen