Wij kijken verder dan de zaak

Zeven signalen om niet-aangeboren hersenletsel te herkennen

Geplaatst:  22 juli 2021

Leestijd:  5 minuten

Volgens de laatst bekende cijfers lopen circa 130.000 mensen per jaar niet-aangeboren hersenletsel (“NAH”) op en moeten zij verder leven met vaak onzichtbare beperkingen. Het is daarom van belang om vroegtijdig de signalen van NAH te herkennen, om vervolgens een goede behandeling en passende begeleiding te kunnen bewerkstelligen. De volgende 7 signalen kunnen u als leek helpen bij het herkennen van NAH.

1. Melding van een ‘moment waarop alles anders werd’

Let op terloopse opmerkingen als ‘sinds het ongeluk is alles anders geworden’. Dit moment markeert dan een zogenoemde ‘breuk in de levenslijn’. Na die breuk kwamen er veranderingen in capaciteiten en gedrag, die allerlei gevolgen hebben gehad in het leven. Het is belangrijk hier ook alert op te zijn bij kinderen en jong volwassenen.

2. Vastlopen in bekende situaties

Een belangrijk en tegelijk bekend signaal is een herhalend patroon van het vastlopen in bekende of juist nieuwe situaties. School, studie, werk of het organiseren van de eigen administratie vormen opeens een probleem, terwijl dit iemand voorheen goed afging.

3. Geen inzicht in eigen grenzen, gebrek aan reële verwachtingen

Het (h)erkennen en bewaken van eigen grenzen en inzicht in eigen grenzen en verwachtingen en reële mogelijkheden, of juist het gebrek daaraan, kunnen signalen zijn van NAH. Ook onbegrip en/of een gebrek aan inlevingsvermogen (empathie) kunnen in verband worden gebracht met NAH.

4. Iets niet meer kunnen, wat iemand vroeger zonder problemen wel kon

Situaties waarin iemand herhaaldelijk onvoldoende in staat lijkt zijn leven te organiseren en verantwoordelijk te willen of kunnen nemen, kunnen verband hebben met NAH. Het langdurig bewust of onbewust negeren, ontkennen of vermijden van het uitvoeren van taken kunnen signalen zijn van overbelasting van de persoon met NAH.

5. Veranderingen in de zintuigen

Alle zintuiglijke functies, zoals horen, zien, ruiken en voelen worden door de hersenen geregisseerd. NAH gaat vaak gepaard met veranderingen in zintuiglijke waarnemingen en klachten ten aanzien van het zien, horen en dergelijke.

6. Veranderingen in gedrag

Door de omgeving kunnen gedragingen ten onterechte worden vertaald als uitingen van passiviteit, desinteresse, gemakzucht of een depressie. Echter depressie en NAH kunnen hand in hand gaan. Een depressie kan juist ontstaan of sterk beïnvloed worden door (de gevolgen van) NAH.

7. Gevolgen voor de partner, het gezin, de familie en/of sociale kring

Karakterveranderingen, extreme vermoeidheid en veranderde capaciteiten kunnen grote gevolgen hebben voor de relaties van getroffenen met zijn of haar naasten. De partner en kinderen kunnen steeds meer overbelast raken, de prikkels in huis kunnen voor een getroffene boosheid of zelfs geweld oproepen. Omdat drukte teveel prikkels geeft, kan iemand zich gaan isoleren, vrienden kwijtraken, of zelfs eenzaam worden.

Het is belangrijk dat deze in eerste instantie onzichtbare gevolgen, die aan de buitenkant niet direct te zien zijn, maar wel een enorme impact op iemands leven hebben, tijdig herkend worden. Wanneer u in uw omgeving iemand kent die deze signalen vertoont, adviseer dan om nader onderzoek te laten doen en te zorgen voor een verwijzing naar een neuroloog.

Meer informatie over de zichtbare en onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening is onder andere te vinden via hersenletsel-uitleg.nl

Mocht iemand in uw directe omgeving geconfronteerd worden met een verkeersongeval, waarbij blijvend hersenletsel aan de orde is, neemt u dan contact op met ons kantoor voor deskundige begeleiding bij de afwikkeling van uw schade.

Mr. Eugénie Ponjee-Scheurwater heeft jarenlange ervaring in het bijstaan van (jonge) slachtoffers met NAH en is bereikbaar via eponjee@boersadvocaten.nl of via telefoonnummer 0318 – 52 24 04.

 

 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen