Wij kijken verder dan de zaak

Manager Coca Cola ontvangt zero én ontslag op staande voet

Geplaatst:  19 juni 2024

Leestijd:  6 minuten

Coca Cola - ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet. Wanneer is het onterecht en wanneer heeft de werkgever hier alle redenen toe? In deze zaak ging een manager van Coca Cola Nederland haar boekje te buiten. Zij sloot een overeenkomst met een Nederlands influencerduo dat in totaal voor een bedrag van ruim € 1,2 miljoen euro declareerde. Als gevolg ontslaat Coca Cola de manager op staande voet, maar hier is zij het niet mee eens.

De ongeldige overeenkomst

Coca Cola werkt vaak met influencers ter promotie van hun producten. Zo kunnen promotieactiviteiten plaatsvinden op festivals of in winkelcentra. Voordat een influencer zijn of haar werk kan starten, is een overeenkomst verplicht. De manager in deze zaak was bevoegd om overeenkomsten te sluiten met derden tot een bedrag van € 200.000. Bij een hoger bedrag dient binnen Coca Cola een autorisatieprocedure te worden gevolgd. Hier ging het echter mis. De manager die deze overeenkomst afsloot, heeft deze procedure niet gevolgd. Daarnaast week de overeenkomst op andere punten af van hetgeen bij Coca Cola gebruikelijk is. Zo had de manager de overeenkomst zelf opgesteld en ondertekend. Iets wat opviel en daardoor vragen opriep.

Een persoonlijke band

Nadat door de influencers aanzienlijke bedragen werden gedeclareerd, riep dit op enig moment vragen op bij het frisdrankmerk. De afdeling Juridische Zaken van Coca Cola startte daarom een intern onderzoek naar de gang van zaken rond de betalingen. Lopende het onderzoek is de manager door Coca Cola op non-actief gesteld. Uit het onderzoek kwam namelijk naar voren dat de manager onbevoegde betalingen had aangevraagd en bovendien niet kenbaar had gemaakt dat zij een persoonlijke band had met het influencerduo. Ook zijn door haar tegenstrijdige verklaringen afgelegd en mogelijk valse e-mailberichten opgemaakt. Dit resulteerde in de beslissing van Coca Cola dat zij en de manager niet meer konden samenwerken, en volgde er ontslag.

Ontslag op staande voet

Coca Cola stelt zich op het standpunt dat de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan een dringende reden vormen en ontslaat de manager op staande voet. De manager is het hiermee oneens en start een procedure bij de kantonrechter. Zij vordert een verklaring voor recht dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. Daarnaast vordert ze een bedrag van in totaal ruim € 1,4 miljoen euro aan (schade)vergoedingen. 

Strenge vereisten

Voor een ontslag op staande voet gelden strenge eisen. Op grond van artikel 7:677 lid 1 BW  dient voldaan te worden aan drie vereisten:

  1. het ontslag dient onverwijld te zijn gegeven;
  2. er moet sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag;
  3. de dringende reden dient onverwijld aan de wederpartij te zijn meegedeeld.

Bij een dringende reden voor de werkgever moet het gaan om daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever niet kan worden verlangd dat hij de arbeidsovereenkomst met de werknemer laat voortduren. In het geval van deze zaak dus de goedkeuring van hoge declaraties, ongeldige overeenkomst en de eigen handtekening. De werkgever dient het ontslag direct te geven en daarbij ook meteen de dringende reden mee te delen die aanleiding is voor het ontslag. De werkgever mag dus niet te lang wachten. Wel mag de werkgever de werknemer in de gelegenheid stellen om te reageren, maar daarna is verder uitstel in beginsel niet mogelijk.

De procedure via de kantonrechter

De kantonrechter wees de vorderingen van de manager af. Naar zijn oordeel was er sprake van een dringende reden die onverwijld is meegedeeld en is het ontslag op staande voet onmiddellijk gegeven. De kantonrechter benoemde dat er geen rechtsgeldige overeenkomst tussen Coca Cola en het influencerduo tot stand is gekomen, omdat de manager niet bevoegd was en ook de hiervoor geldende interne regels niet heeft gevolgd. Dat de manager haar persoonlijke band met het influencerduo niet kenbaar had gemaakt, tegenstrijdige verklaringen had afgelegd en e-mails had gefabriceerd weegt de kantonrechter zwaar mee. 

Zero

Omdat de kantonrechter het ontslag op staande voet in stand laat, ontvangt de manager niets behalve een klein bedrag aan loon dat nog door Coca Cola moet worden voldaan. Dit bedrag aan loon is echter lager dan de proceskosten waarin de manager door de kantonrechter wordt veroordeeld.

Uit deze uitspraak blijkt eens te meer dat het zowel voor de werkgever als voor de werknemer van belang is om voor het afsluiten van overeenkomsten (en het doen van betalingen) duidelijke procedures in te voeren en te handhaven.   

Contact

Wanneer u meer informatie wilt over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Erick Quaars via 0318 – 522404 of stuur een email naar tfquaars@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Meer weten over ontslag? Erick helpt u verder!

Erick Quaars

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen