Wij kijken verder dan de zaak

Aansprakelijkheid voor vrijwilligers

Geplaatst:  28 juni 2018

Leestijd:  3 minuten

Als (sport-)vereniging of als stichting bent u blij met iedereen die vrijwilligerswerk wil verrichten. Bij de opening van de Olympische Spelen werd zelfs gezegd dat het evenement niet gelukt zou zijn zonder vrijwilligers!

Maar wat nou, als er wat gebeurt met zo’n vrijwilliger. Zoals de vrijwilliger van een kerkelijke organisatie die hielp met de reparatie van het dak van de kerk, maar daarbij ten val kwam en een dwarslaesie opliep. Ben je als kerk dan aansprakelijk voor zijn schade?

De onfortuinlijke vrijwilliger vond van wel en sprak de kerk aan. Zijn stelling was: niet alleen voor werknemers is een werkgever aansprakelijk, maar ook voor mensen met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, als zij in de uitoefening van werk voor deze werkgever schade lijden.

Naast de kerk was ook de verzekeraar van de kerk in het geding betrokken en die zei: nee, dat is alleen zo als het gaat om werk “in de uitoefening van het beroep of bedrijf” van de werkgever. En daken maken, is niet een bezigheid die behoort tot de normale werkzaamheden van een kerkelijke organisatie.

De kerk had aangegeven dat zij inkomsten genereerde door het verlenen van diensten en het verhuren van onroerende zaken. Daarmee stond vast dat ook de kerk een bedrijf uitoefende.

De kerk had voor het onderhoud van het kerkgebouw en het kerkhof enkele werknemers in dienst. Die werknemers vormden samen met enkele vrijwilligers de zgn. “klusgroep”. De Hoge Raad oordeelt dat het er eigenlijk niet toe doet of het “normale werkzaamheden” betreft. De vraag is, aldus de Hoge Raad, of het werkzaamheden waren die de kerk ook aan werknemers hád kunnen opdragen. En daarvan was sprake!

Het gaat er verder niet om volgens de Hoge Raad of de eigen werknemers ook daadwerkelijk het dak repareerden, maar of de kerk die werkzaamheden ook door eigen werknemers hád kunnen laten verrichten. Dat had gekund.

Daarmee werd de kerk net zo aansprakelijk geacht voor deze vrijwilliger als zij zou zijn geweest, indien het ongeval een werknemer was overeenkomen.

Kijkt u in uw verzekeringspolissen even na of de overeengekomen dekking ook geldt voor vrijwilligers?

Voor meer informatie omtrent arbeidsrecht kunt u terecht bij mr. Jan Brouwer, telefoonnummer 0318 – 52 24 04
of e-mail jbrouwer@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen