Wij kijken verder dan de zaak

Alimentatiebetalers opgelet: nieuw jaar, nieuwe indexering

Geplaatst:  21 januari 2019

Leestijd:  4 minuten

Net als veel andere financiële verplichtingen, stijgt ook het alimentatiebedrag ieder jaar. Op 1 januari dient namelijk het alimentatiebedrag opnieuw geïndexeerd te worden. Het uitgangspunt is dat inkomens ieder jaar stijgen, maar daar staat tegenover dat kosten voor levensonderhoud duurder worden. Door indexering blijft de koopkracht van de alimentatieontvanger op peil. Het indexeringspercentage is gebaseerd op het loonindexcijfer van het vorige jaar. De minister van Justitie en Veiligheid maakt elk jaar bekend (meestal in november) met welk percentage het alimentatiebedrag moet worden verhoogd. Voor 2020 is de indexering vastgesteld op 2,5%. In deze blog leest u hoe indexering in zijn werk gaat.

Geldt de indexering ook voor mij?

Indexering geldt voor zowel partner- als kinderalimentatie en geldt in principe voor iedere alimentatiebetaler. Indexering is een wettelijke verplichting. Slechts indien de rechter heeft bepaald dat indexering voor u is uitgesloten, of wanneer u dit samen met uw ex-partner schriftelijk bent overeengekomen, mag indexering achterwege blijven. Heeft u mondeling afgesproken dat u de indexering niet zult toepassen? Dan is dat niet handig voor de alimentatiebetaler. De betaler zal achteraf moeilijk kunnen bewijzen dat dit is overeengekomen. U kunt indexering dus gezamenlijk uitsluiten, maar het is wel raadzaam om deze afspraak dan schriftelijk vast te leggen in een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant.

Hoe moet ik indexeren?

Ook al heeft u op grond van de wet recht op indexering, het indexeringspercentage wordt niet automatisch toegepast op het alimentatiebedrag. U dient hier zelf alert op te zijn. Als de alimentatiebetaler niet zelf aan de indexering denkt en de alimentatieontvanger hier niet op wijst, dan gebeurt er in principe niets. Als alimentatieontvanger is het daarom raadzaam om uw ex-partner er tijdig op te wijzen dat de alimentatie verhoogd dient te worden. Alimentatie wordt altijd vooruit betaald. Dat betekent dat de indexering dus al moet worden toegepast op de alimentatie die vóór 1 januari wordt betaald.

Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kunt u middels een handige rekentool eenvoudig het nieuwe alimentatiebedrag berekenen: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/.

Ik ben de indexering vergeten, kan ik dit nog met terugwerkende kracht vorderen?

Het komt vaak voor dat zowel de alimentatiebetaler als de ontvanger niet tot indexering overgaat. Dit is niet altijd uit onwil bij de betaler, vaak wordt het ook gewoon vergeten, of wist men niet van de indexering. De alimentatieontvanger kan echter ook later nog aanspraak maken op de gemiste indexering. Dit kan tot maximaal vijf jaar terug. Na vijf jaar is het recht om achterstallige indexering te innen in beginsel verjaard. Dit is voor de alimentatiebetaler uiteraard niet prettig. Er dient dan een berekening achteraf gemaakt te worden, waarvan de uitkomst erg in de papieren kan lopen. Het advies is dan ook om óók als betaler alert te zijn op de indexering.

Mijn ex-partner betaalt de indexering niet

Zoals gezegd, is indexering een wettelijke verplichting. Indien de alimentatie is vastgelegd in een beschikking van de rechtbank, of in een notariële akte, kunt u via het LBIO of via een gerechtsdeurwaarder de achterstallige indexering incasseren tot maximaal vijf jaar terug.

Heeft u vragen over (achterstallige) betaling of indexering van alimentatie? Neem dan gerust eens contact met ons op via 0318 – 52 24 04, of stuur een e-mail naar cjasnouckaert@boersadvocaten.nl.Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen