Wij kijken verder dan de zaak

Bent u klaar voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties?

Geplaatst:  21 april 2016

Leestijd:  3 minuten

Per 1 mei a.s. treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in werking. Met die wet wordt de VAR-verklaring afgeschaft. Als ZZP-er en/of als opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten van ZZP-ers moet u opnieuw gaan bekijken of er sprake is van een loondienstverband of niet.

Het verschil is groot:

– als er sprake is van een arbeidsovereenkomst moet de werkgever loonheffing inhouden en betalen en moeten de   arbeidsrechtelijke regels voor beëindiging van de relatie in acht genomen worden en de werknemer is dan verzekerd voor de WW, ZW en WIA,

– als er geen arbeidsovereenkomst is (maar een opdrachtovereenkomst), is de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor de afdracht van belasting en kan geen aanspraak worden gemaakt op werknemersverzekeringen.

Als de keuze gemaakt is, moet de relatie ook juridisch zodanig worden ingericht dat er achteraf geen onduidelijkheid of verschil van mening over kan bestaan. Ook niet bij derden, zoals de belastingdienst. Want áls er verschil van mening ontstaat, dan kunnen de consequenties zeer verstrekkend zijn. De belastingdienst kan dan bijv. de aan de vermeende ZZP-er betaalde bedragen aanmerken als netto-loon en alsnog bij de werkgever een naheffing voor de loonbelasting neerleggen.

Ter vermijding van onzekerheid heeft de Belastingdienst modelovereenkomsten op haar website geplaatst. Gebruikt u die, aldus de Belastingdienst, dan bent u er als opdrachtgever van verzekerd dat u geen loonheffing hoeft in te houden. Op de modelovereenkomsten is uit allerlei hoeken veel kritiek geleverd. Zoveel, dat staatssecretaris Wiebes vorige week een commissie heeft ingesteld die de modelovereenkomsten moet gaan beoordelen.

Er is dus nog geen zekerheid. In verband daarmee is besloten om de nieuwe wet niet eerder dan 1 mei 2017 te zullen gaan handhaven. Tot die tijd kunnen partijen hun relatie vormgeven, bijvoorbeeld door met elkaar in gesprek te gaan over het al dan niet gebruiken van een modelovereenkomsten en het doorvoeren van aanpassingen in hun feitelijke werkwijze.

 

Indien u hierover nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met mr. Jan Brouwer op telefoonnummer 0318 – 52 24 04, of via de mail: jbrouwer@boersadvocaten.nl.

 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen