Wij kijken verder dan de zaak

Het testament gewijzigd, maar niet de begunstiging van de levensverzekering!

Geplaatst:  31 oktober 2018

Leestijd:  4 minuten

Met een testament kun jij bepalen aan wie jij jouw vermogen nalaat. Maar soms zijn er omstandigheden die ervoor zorgen dat jij het testament wilt wijzigen. Bijvoorbeeld na een scheiding. Je wilt niet langer dat je (ex-)partner jouw erfenis ontvangt. In de volgende situatie had de man na scheiding wel zijn testament aangepast, maar hij was zijn verzekeraar vergeten in te lichten, wie had nu recht op de uitkering van de levensverzekering?

Wat was het geval?

De man was twee keer gehuwd geweest en beide keren gescheiden. Uit het eerste huwelijk waren twee dochters geboren met wie de man op het moment van zijn overlijden al jaren geen contact meer had. Na zijn tweede huwelijk had de man een relatie gekregen met mevrouw X, hierna vriendin. De man, die inmiddels geruime tijd samenleefde met zijn vriendin, wilde dat zijn nalatenschap haar toekwam. Hij paste daarom zijn testament aan, benoemde zijn vriendin tot enig erfgenaam en onterfde zijn twee dochters.

De man had echter tijdens zijn tweede huwelijk een tweetal levensverzekeringen afgesloten. De begunstigden van deze verzekeringen waren achtereenvolgens zijn echtgenote, kinderen en erfgenamen. Na zijn overlijden bleek dat de man de begunstiging van de levensverzekering niet had gewijzigd. Dit resulteerde erin dat de verzekeraar – bij ontbreken van een echtgenoot – uitkeerde aan de twee (onterfde) dochters. De vriendin was het hier niet mee eens en startte een procedure. In haar ogen was het nimmer de bedoeling geweest van de man dat de dochters iets van de nalatenschap zouden ontvangen. Zij wenste de gelden van de levensverzekering te ontvangen van de dochters.

De rechtbank is het niet eens met de zienswijze van de vriendin en wijst de vordering van de vriendin af. In hoger beroep veroordeelt het hof de dochters wel om al hetgeen zij uit hoofde van de levensverzekeringen hebben ontvangen, aan de vriendin uit te betalen. De dochters zijn het hiermee niet eens en gaan in cassatie.

Uiteindelijk beslist de Hoge Raad dat de verzekeringsuitkering toekomt aan de vriendin. De Hoge Raad volgt het oordeel van het hof. Gelet op alle feiten en omstandigheden oordeelt de Hoge Raad dat het niet redelijk zou zijn wanneer de dochters de gelden van de levensverzekering zouden ontvangen. Het was duidelijk de bedoeling van de man om zijn vriendin verzorgd achter te laten. Dat hij is vergeten om de begunstiging van de levensverzekeringen te wijzigen, staat er niet aan in de weg dat zijn vriendin tot de uitkering is gerechtigd. Volgens de Hoge Raad komt het geld op deze manier terecht bij degene voor wie het bedoeld was, de vriendin.

Zou er na zo’n lange en kostbare procedure nog wat over zijn van de gelden?

Voor vragen over het voorgaande kunt u contact opnemen met mr. T.F. (Erick) Quaars, telefoonnummer 0318 – 50 90 87 of e-mail tfquaars@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen