Wij kijken verder dan de zaak

Nieuwe arbeidsregels

Geplaatst:  9 augustus 2022

Leestijd:  3 minuten

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Deze wet is gebaseerd op een EU-richtlijn uit 2019.

De wijzigingen

In de huidige wet is al een groot aantal zaken terug te vinden dat in een arbeidsovereenkomst moet worden vermeld. Daaraan dient nu te worden toegevoegd:

Er mag geen terugbetalingsverplichting worden opgenomen voor wettelijk verplichte opleidingen.

Een verbod op nevenwerkzaamheden mag alleen in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen als daarbij wordt vermeld dat dit alleen geldt wanneer daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat.

De werknemer heeft het recht de werkgever te verzoeken om een meer voorspelbare arbeidsrelatie. Daarmee wordt bedoeld dat de werknemer kan vragen om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of bijvoorbeeld met een vaste arbeidsomvang. De werkgever moet gemotiveerd op dat verzoek reageren. Doet de werkgever dat niet, dan wordt het verzoek van de werknemer geacht te zijn toegewezen.

Bij oproepcontracten dient de werkgever te vermelden wat de referentiedagen zijn. Dat zijn de dagen waarop de werknemer verplicht kan worden om te werken. Bij andere overeenkomsten die een onvoorspelbaar werkpatroon kennen, geldt bovendien dat de werknemer alleen op die referentiedagen kan worden ingedeeld (doet de werkgever dat niet, dan is de werknemer niet verplicht te verschijnen). Zoals nu al voor de oproepovereenkomst geldt, moet minimaal 4 dagen van tevoren worden aangegeven op welke dag en tijdstip gewerkt dient te worden.

Wanneer van toepassing?

De wet heeft directe werking. Dat betekent dat de nieuwe bepalingen met onmiddellijke ingang gelden voor lopende overeenkomsten.

Wilt u zorgen dat uw lopende contracten up to date zijn? Neem dan eens contact met ons op voor juridisch advies. U kunt ons bereiken via 0318 – 52 24 04, of stuur een e-mail naar info@boersadvocaten.nl


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen