Wij kijken verder dan de zaak

Regeerakkoord oktober 2017: Wat verandert er voor werknemers en werkgevers?

Geplaatst:  19 oktober 2017

Leestijd:  4 minuten

Het nieuwe kabinet is van plan om aanmerkelijke wijzigingen door te voeren in het arbeidsrecht zoals dat gewijzigd werd per 1 juli 2015 in de Wet Werk en Zekerheid. Dit zijn enkele van de voornemens:

Cumulatiegrond bij ontslag?

De wet noemt een aantal redenen op grond waarvan de rechter een arbeidsovereenkomst kan beëindigen. Daarvoor geldt dat volledig moet zijn voldaan aan één reden, wil de rechter een beëindiging kunnen uitspreken. Het is nu niet genoeg voor een beëindiging als een beetje wordt voldaan aan meerdere redenen. Dat moet in de toekomst dus wel kunnen.

Transitievergoeding

De transitievergoeding blijft bestaan, maar de rechter krijgt de mogelijkheid om een extra vergoeding toe te kennen, maximaal 50% extra.

De voorwaarde dat het dienstverband 2 jaren moet hebben bestaan vóórdat een recht op een transitievergoeding bestaat, komt te vervallen. De transitievergoeding is dus sneller verschuldigd.

De regeling dat als het dienstverband langer dan 10 jaren heeft geduurd, de transitievergoeding voor die jaren wordt berekend in halve maanden, komt te vervallen. Voor álle jaren (dus ook die boven de 10) wordt gerekend met een vergoeding van 1/3e maandsalaris per jaar (eigenlijk 1/6e per half jaar).

Werkgevers gaan gecompenseerd worden voor betaling van een transitievergoeding voor een werknemer die al twee jaren ziek is geweest.

Voor kleine werkgevers komen er meer uitzonderingsmogelijkheden.

Tijdelijke contracten

Contracten die op elkaar volgen met een tussenpoos van meer dan 6 maanden worden niet bij elkaar opgeteld, hierdoor ontstaat er niet zo gauw een vast contract. Het kabinet wil het mogelijk maken om in sommige gevallen, bijv. seizoenswerk, al bij een tussenpoos van 3 of 4 maanden de arbeidsovereenkomsten als opeenvolgend te zien.

Bij een eerste contract voor onbepaalde tijd, mag een proeftijd van 5 maanden worden ingebouwd. Ook bij andere contractvormen verruimen de proeftijdmogelijkheden.

Payrolling, uitzending en nulurencontracten

De afbakening tussen payrolling en uitzenden moet duidelijk worden gemaakt, maar mag niet leiden tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden met vaste dienstverbanden. Een voorstel voor payrolling gaat samen worden bekeken met voorstellen op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte, ontslagrecht en de aanpassing van de Wet DBA.

Ook het nulurencontract wordt aangepast: de werknemer is meer verplicht om gehoor te geven aan een oproep maar heeft daartegenover geen recht op loon bij afzegging.

Loondoorbetaling bij ziekte

Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) wordt de periode van doorbetaling verkort van twee naar één jaar.

ZZP-ers

De wet DBA wordt vervangen. De nieuwe regeling gaat ervan uit dat mensen die werken voor een laag uurtarief (tot € 18,-) in langlopende overeenkomsten of die reguliere bedrijfsactiviteiten uitvoeren, werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor de mensen die werken tegen een uurtarief van meer dan € 75 in korte contracten of niet-reguliere bedrijfsactiviteiten gaat een keuze-regeling gelden. Ook komt er voor zelfstandigen boven het lage tarief een opdrachtgeversverklaring. Daarmee is de opdrachtgever gevrijwaard voor afdracht van o.a. loonheffingen.

Uiteraard moeten de nieuwe voorstellen de Tweede en de Eerste Kamer nog passeren voordat zij definitief wet zullen zijn. Wij houden u op de hoogte!

 

Voor meer informatie omtrent arbeidsrecht kunt u terecht bij mr. Jan Brouwer, telefoonnummer 0318 – 52 24 04 of e-mail jbrouwer@boersadvocaten.nl

 

 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen