Wij kijken verder dan de zaak

Transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen?

Geplaatst:  23 november 2018

Leestijd:  3 minuten

In juli 2018 schreef ik dat de Tweede Kamer had ingestemd met het wetsvoorstel waarbij ook aan diegenen die twee jaar arbeidsongeschikt waren geweest en vervolgens werden ontslagen, een transitievergoeding toekwam. Inmiddels weten we dat ook de Eerste Kamer met dat voorstel heeft ingestemd. De wet treedt in 2020 in werking en is dan van toepassing op alle sinds juli 2015 verleende transitievergoedingen.

Onlangs deed zich de situatie voor dat een werknemer twee jaar arbeidsongeschikt was geweest en niet meer geschikt zou worden voor zijn arbeid. De werkgever vroeg daarom een ontslagvergunning aan bij het UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De vergunning werd verleend, de werknemer werd ontslagen en deze maakte aanspraak op een transitievergoeding. Gelet op zijn lange dienstverband (sinds 1978) kwam de berekening van de transitievergoeding uit op ruim € 73.000,00. Dat vond de werkgever onterecht. De werkgever had al twee jaar het loon doorbetaald. Bovendien had de werknemer in de periode tussen zijn ontslagdatum en zijn pensioendatum nooit het bedrag verdiend dat hij nu claimde aan transitievergoeding en als de werkgever had gewacht met ontslag tot de pensioendatum, dan was werkgever in het geheel geen transitievergoeding verschuldigd geweest.

De Kantonrechter was het met werkgever eens en vond dat met € 25.000,00 de werknemer een meer dan billijke transitievergoeding zou ontvangen. Het hof dacht daar anders over: de wetgever heeft blijkbaar niet het systeem gewild zoals dat vóór 2015 gold met de Kantonrechtersformule (de vergoeding kon nooit meer zijn dan het loon tot aan de pensioendatum zou zijn geweest). Dan is er voor de rechter geen plaats om daarvan af te wijken. Het hof en de Hoge Raad vonden evenmin dat de wet leidt tot een situatie die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Dus de werknemer ontvangt de volledige transitievergoeding.

Op het moment dat deze zaak speelde bij Kantonrechter en hof, was het Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte nog niet ingediend. De uitkomst van deze procedure was niet anders geworden, als het Wetsvoorstel toen al aangenomen was geweest, maar het belang van werkgever om er over te procederen had wel degelijk anders geweest. Door dit Wetsvoorstel wordt aan werkgever immers ook de transitievergoeding van € 73.000,00 vergoed.

Voor meer informatie omtrent arbeidsrecht kunt u terecht bij mr. Jan Brouwer, telefoonnummer 0318 – 52 24 04 of e-mail jbrouwer@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen