Wij kijken verder dan de zaak

Vakantiedagen opnemen? Ik ben toch ziek?!

Geplaatst:  30 maart 2017

Leestijd:  3 minuten

Ook een zieke werknemer bouwt vakantiedagen op, maar verbruikt deze niet. Maar de wettelijke vakantiedagen kennen wel een vervaltermijn. Geldt deze vervaltermijn nu ook voor een zieke werknemer?

Ook tijdens ziekte bouwt een werknemer vakantiedagen op. Wanneer iemand langdurig ziek is worden deze vakantiedagen wel opgebouwd, maar niet verbruikt. Hierdoor ontstaat er een overschot aan vakantiedagen, die langere tijd opgespaard worden. Er is echter een limiet aan het opsparen van vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen kennen een vervaltermijn: als ze niet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn verkregen worden opgemaakt, dan komen ze te vervallen. Oftewel, wettelijke vakantiedagen van 2017 moeten op 1 juli 2018 zijn verbruikt.

Wanneer iemand langdurig ziek is, kan het voorkomen dat vakantiedagen niet kunnen worden opgemaakt. De wetgever zegt dat de vervaltermijn niet geldt wanneer de werknemer tot aan de vervaldag redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen. In die situatie geldt de vervaltermijn niet.

Re-integratie

Bovengenoemde regeling geldt alleen voor de gevallen waarbij iemand volledig arbeidsongeschikt is, oftewel 100% ziek. In alle andere gevallen zal er sprake zijn van een re-integratietraject. De werknemer gaat geleidelijk aan weer aan het werk. Een werknemer die re-integreert moet ook uitrusten van de verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, ook wel aangeduid als recupereren. Een werknemer die re-integreert moet zijn vakantiedagen daarom opmaken om te voorkomen dat deze vervallen.

Het bovenstaande is natuurlijk niet zwart-wit en de redelijkheid en billijkheid speelt ook hier een belangrijke rol. Zo kan een werknemer die vlak voor de vervaltermijn een vakantie ingepland heeft, maar vervolgens onverwachts ziek wordt, waarschijnlijk wel aanspraak maken op het niet van toepassing zijn van een vervaltermijn!

 

Vragen over ziekte en vakantie? Boers Advocaten helpt u graag verder!

U kunt hier het volledige artikel downloaden.

Mr. Corina Evertse, telefoonnummer 0318 – 52 24 04, e-mail; cevertse@boersadvocaten.nl

 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen