Wij kijken verder dan de zaak

Verhaalsmogelijkheden verhuurder opslagruimte verruimd

Geplaatst:  21 december 2016

Leestijd:  2 minuten

Een verhuurder exploiteert een opslagbedrijf waarbij opslagunits worden verhuurd.

In de door de verhuurder gebruikte algemene voorwaarden is een bepaling opgenomen op grond waarvan de verhuurder is gerechtigd om tot veiling van de door de huurder in de unit opgeslagen zaken over te gaan, ongeacht wie hiervan de eigenaar is, wanneer de huur meer dan een maand onbetaald is gebleven.

Na het afsluiten van de huurovereenkomst laat een huurder een huurachterstand ontstaan, waarna de verhuurder overgaat tot veiling van de in de unit opgeslagen zaken. Deze zaken blijken echter eigendom te zijn van de zoon van de huurder. De zoon stel zich op het standpunt dat de verhuurder jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld doordat zij tot veiling van zijn eigendommen is overgegaan.

Zowel rechtbank als Hof stellen de zoon in het ongelijk. Op grond van de algemene voorwaarden was de verhuurder gerechtigd om tot veiling van de opgeslagen zaken over te gaan. Van een onrechtmatig handelen door de verhuurder is geen sprake.

Of voornoemd beding in de algemene voorwaarden van de verhuurder ook stand zal houden bij de verhuur van kantoorruimte of woonruimte is twijfelachtig. Een dergelijk beding maakt het mogelijk dat de verhuurder het gehuurde kan binnentreden om tot veiling van de daar aanwezige zaken over te gaan. In dat geval zou mogelijk sprake kunnen zijn van huisvredebreuk.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met mr. T.F. Quaars: 0318 – 52 24 04 of tfquaars@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen