Wij kijken verder dan de zaak

Verhuurconstructie en verrekening huurpenningen

Geplaatst:  4 april 2016

Leestijd:  2 minuten

De bank financiert ondernemer X. De ondernemer is niet in staat om zijn verplichtingen jegens de bank na te komen. De bank zegt het krediet op.

Daarop past de bank een zogenaamde bodemverhuurconstructie toe. In dat kader verhuurt de ondernemer zijn bedrijfspanden aan de bank. Eén dag later failleert de vennootschap.

De curator eist de huurpenningen zoals die zijn vervallen met ingang van datum faillissement op. De bank weigert te betalen en stelt dat zij haar vordering op de vennootschap uit hoofde van de kredietovereenkomst mag verrekenen met de huur, nu de huurpenningen voortvloeien uit een huurovereenkomst die voor faillissementsverklaring tot stand is gekomen (zie artikel 53 Fw).

De curator beroept zich op NJ 1990/661 (Tiethoff/NMB). De Rechtbank volgt dat. De Rechtbank acht het relevant dat de huurovereenkomst na datum faillissement nog tien maanden heeft voortgeduurd en de boedel geen tegenprestatie ontving. De bank komt derhalve geen beroep toe op verrekening (Rechtbank Gelderland, 9 september 2015 RI 2016/18).

Indien u hierover nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met mr. Louis de Boef (0318 – 52 24 04, lldeboef@boersadvocaten.nl)


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen