Wij kijken verder dan de zaak

Wat is er veranderd in het arbeidsrecht per 1 januari 2019?

Geplaatst:  18 februari 2019

Leestijd:  2 minuten

Met de start van het nieuwe jaar hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan op arbeidsrechtelijk gebied. In deze blog brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2019.

AOW

De ingangsleeftijd voor de AOW wordt per 1 januari 2019 66 jaar en 4 maanden.

Ondernemingsraad

De Wet op de ondernemingsraden verplicht nu tot een jaarlijks gesprek over lonen en beloningsverschillen binnen bedrijven met meer dan 100 medewerkers.

Pensioen

Pensioenuitvoerders mogen kleine pensioenpotjes uit het verleden van werknemers overdragen aan de huidige pensioenuitvoerder.

Transitievergoeding

Voor kleine werkgevers die vanwege bedrijfseconomische redenen werknemers moeten ontslaan geldt een overbruggingsregeling voor de berekening van een transitievergoeding. Jaren die de werknemer in dat geval heeft gewerkt vóór 1 mei 2013 worden niet meegerekend.

Bedrijfseconomisch ontslag

Om een ontslagvergunning te verkrijgen wegens bedrijfseconomische omstandigheden moest in drie boekjaren een verlies zijn geleden en het eigenvermogen inmiddels negatief zijn. Die eisen zijn nu minder zwaar. Het gemiddelde over de drie voorafgaande boekjaren moet negatief zijn geweest en het eigen vermogen moet teruggelopen zijn naar 15% van het vermogen in het jaar voorafgaand aan de ontslagprocedure.

Geboorteverlof

Partners krijgen recht op 5 dagen geboorteverlof (voor parttimers geldt 1 maal het aantal werkuren per week).

Loopbaanadvies

Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur.

Werkloosheid

De werkloosheid is gedaald tot ongeveer 3,5% van de beroepsbevolking. Van de totale bevolking (waarbij dus ook niet-werkenden als baby’s, ouden van dagen, zieken, etc., zijn meegeteld) werkt ruim 68,4%. Het is meer dan 50 jaar geleden dat de arbeidsparticipatie zo groot was.

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 0318 – 52 24 04,
e-mail: jbrouwer@boersadvocaten.nl.


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen