Wij kijken verder dan de zaak

Vereffening ontbonden stichting 

Geplaatst:  2 mei 2016

Leestijd:  1 minuut

De stichting failleert. Uiteindelijk kan na verificatievergadering 100% van de vorderingen worden uitgekeerd uit de gerealiseerde activa.

Daarna resteert er nog een aanzienlijk bedrag. Op grond van artikel 2:19 lid 1 sub c is de stichting van rechtswege ontbonden. Echter de stichting is na ontbinding door insolventie blijven voortbestaan voor zover dat voor de vereffening noodzakelijk is.

Het bestuur gaat echter niet over tot vereffening. Uiteindelijk dient de voormalig curator een verzoek in tot ontslag van deze (niet functionerende) vereffenaars en verzoekt zichzelf tot vereffenaar te benoemen, hetgeen door de Rechtbank wordt ingewilligd (Rechtbank Den Haag, 22 januari 2016 ECLI:NL:RBDHA:2016:3912). 

Indien u hierover nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met mr. Louis de Boef (0318 – 52 24 04, lldeboef@boersadvocaten.nl) 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen