Wij kijken verder dan de zaak

Weer een stapje dichterbij: de Eerste Kamer stemt in met de WHOA

Geplaatst:  8 oktober 2020

Leestijd:  5 minuten

Een welkome uitkomst voor de faillissementspraktijk.

Al eerder schreven wij over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”). De WHOA betrof toen nog een wetsvoorstel. Deze week is het voorstel ook de Eerste Kamer gepasseerd, waarmee het voorstel binnenkort ook echt wet zal worden. Het is nog onduidelijk wanneer de WHOA precies in werking zal treden. De nieuwe wet biedt mogelijkheden aan ondernemingen om buiten een insolventieprocedure de schuldenlast te herstructureren. In deze blog leest u wat de WHOA inhoudt en wat onze specialisten daarin voor u kunnen betekenen. 

Wat houdt de WHOA in?

De WHOA vormt een uitbreiding van de Faillissementswet en deze beoogt een alternatief voor een insolventieprocedure te bieden aan ondernemingen die in financieel zwaar weer verkeren. De WHOA maakt het namelijk mogelijk voor schuldenaren om hun schulden door middel van een onderhands akkoord te saneren (dus buiten faillissement of surseance van betaling). Daarmee is de WHOA een grote uitkomst voor ondernemingen die gebukt gaan onder een te hoge schuldenlast, maar die nog wel enige levensvatbare bedrijfsactiviteiten bezitten.

Tot nu toe kende de Nederlandse wet nog geen dergelijke regeling (in tegenstelling tot veel van onze buurlanden). Een onderhands akkoord is momenteel alleen mogelijk met instemming van de schuldeisers. Een dwangakkoord kan alleen in het kader van een faillissement of surseance tot stand komen. Met de nieuwe regeling wordt ook een dwangakkoord buiten een insolventieprocedure mogelijk. Dat wil zeggen dat ook weigerachtige schuldeisers dus aan het akkoord kunnen worden gebonden, mits het akkoord voldoende steun heeft van de overige crediteuren.

Er kleeft een aantal regels aan de voorbereiding en de totstandkoming van het akkoord. Zo dienen de schuldeisers ingedeeld te worden aan de hand van een klassensysteem en gelden er regels met betrekking tot de stemming over het akkoord. Het akkoord dient bovendien gehomologeerd (goedgekeurd) te worden door de rechter.

Herstructureringsdeskundige

Het akkoord kan worden aangeboden door de schuldenaar zelf, of door een herstructureringsdeskundige. Een deskundige wordt benoemd door de rechtbank, op verzoek van de schuldenaar of door de meerderheid van de crediteuren. Met de benoeming van een herstructureringsdeskundige vervalt de bevoegdheid van de schuldenaar zelf om een akkoord aan te bieden. De taak van de herstructureringsdeskundige is enkel gericht op de totstandkoming van een akkoord. De normale bedrijfsvoering valt dus buiten diens domein en verantwoordelijkheid. Ook onze specialisten treden op als herstructureringsdeskundige.

De WHOA in de praktijk

Veel ondernemingen kampen op dit moment met een hoge schuldenlast, al dan niet door de gevolgen van het coronavirus. Een faillissement wordt echter nog steeds beschouwd als een ultimum remedium (laatste redmiddel). Bovendien heeft een faillissement aanzienlijke gevolgen voor zowel de onderneming als diens bestuur. De herstructureringstool die de WHOA mogelijk maakt, biedt een mooie uitkomst voor die ondernemingen om een faillissement of surseance af te kunnen wenden. Door sanering van de schulden via een WHOA-traject blijft de ondernemer in charge wordt er minder waarde vernietigd en kan er meer lucht gecreëerd worden.

Onze specialisten

Zoals hiervoor al aangehaald, vergt het akkoord wel enige voorbereiding en komt deze gepaard met een aantal wettelijke spelregels. Ondernemingen doen er daarom verstandig aan het akkoord voor te bereiden onder begeleiding van een specialist. Bovendien dient het verzoekschrift tot homologatie van het akkoord ingediend te worden door een advocaat. Ook daarin kunnen onze insolventierechtspecialisten ondernemingen bijstaan.

Wij kunnen u als ondernemer begeleiden en assisteren in het hele traject. Hierbij adviseren wij u onder meer over de inhoud van het akkoord en de klassenindeling van de schuldeisers. Daarnaast onderhouden wij de contacten met de stakeholders. Financiële kennis is hierbij onmisbaar, daarom werken wij samen met accountants/financials. Wij nemen u de formele en juridische rompslomp uit handen, zodat u als ondernemer zich kunt richten op de voortzetting van de onderneming.

Contact

Wilt u meer weten over de WHOA? Wenst u begeleiding bij een WHOA-traject, of wilt u advies over de mogelijkheden tot en de haalbaarheid van een akkoord? Wij helpen u graag verder! Neem gerust contact op met een van onze specialisten via 0318 – 52 24 04, of stuur een e-mail naar info@boersadvocaten.nl.

 


Gekoppelde categorieën:


Terug naar overzicht

Onze advocaten helpen u graag verder. Wat kunnen we voor u doen?

Contact opnemen

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen